Szabálysértési bírságok sebességtúllépésért

2024. március 3., 16:00 , 1199. szám

„Mennyit kell most fizetni a gyorshajtásért Ukrajnában? Ki fizet: a vezető vagy az autó tulajdonosa?”

– Mint ismeretes, a megállapított sebességhatárok túllépéséért kiszabható bírságokról az Adminisztratív jogsértési törvénykönyv (Кодекс України про адміністративні правопорушення – a továbbiakban: Ajtk.) 122. cikkelye rendelkezik.

A 122. cikkely első bekezdése értelmében a közlekedési eszközök számára megállapított sebességhatár több mint húsz kilométer/órával való túllépéséért a polgárok nem adózó minimális jövedelme húszszorosának megfelelő bírság (340 hrivnya) szabható ki.

A 122. cikkely negyedik bekezdése szerint a közlekedési eszközök számára megállapított sebességhatár több mint 50 km/h-val való túllépéséért a polgárok nem adózó minimális jövedelme százszorosának megfelelő bírság (1 700 hr) szabható ki.

Amennyiben a 122. cikkely 1. és 4. bekezdésében leírt szabálysértések vészhelyzetet idéztek elő – nevezetesen arra kényszerítették a többi közlekedőt, hogy megváltoztassák a sebességüket, a haladásuk irányát, vagy egyéb intézkedéseket tegyenek a személyes biztonságuk vagy más polgárok biztonsága érdekében –, a polgárok nem adózó minimális jövedelme nyolcvanötszörösének megfelelő pénzbírsággal (1 445 hr) sújthatók, vagy a gépjárművezetés jogától való megfosztással hat hónaptól egy évig terjedő időtartamra.

A sebességhatár túllépéséért alaphelyzetben a jármű vezetője felel. A szabálysértés automata üzemmódban való rögzítése esetén az a magán- vagy jogi személy felel, akire/amelyre a jármű, amellyel a szabálysértést elkövették, be van jegyezve, vagy aki a közlekedési eszközök egységes állami nyilvántartásában a jármű használójaként van bejegyezve, vagy az a személy, aki a járművet az ország területére behozta (lásd az Ajtk. 14-2-es cikkelyének első bekezdését, illetve a 122. cikkelyhez fűzött megjegyzést!).

Az Ajtk. 279-3-as cikkelyének harmadik bekezdése szerint a fent jelzett személyek mentesülnek az adminisztratív felelősségre vonás alól a sebességhatár túllépéséért, ha a szabálysértés elkövetésétől számított 20 naptári napon belül a személy, aki a szabálysértést ténylegesen elkövette, felkeresi az adott esetben az adminisztratív eljárást lefolytatni jogosult hatóságot (annak képviselőjét), írásban elismeri az adminisztratív jogsértés elkövetését, hozzájárul az adminisztratív felelősségre vonáshoz, és felmutatja a bírság befizetését igazoló dokumentumot.

hk