Nyugdíj helyett szociális segély

2024. április 23., 12:09 , 1206. szám

„Milyen nyugdíjra számíthat, aki alig dolgozott hivatalosan élete folyamán?”

– Ukrajnában nem számíthat állami nyugdíjra az a személy, aki nem jogosult nyugdíjellátásra, vagyis nem rendelkezik a szükséges társadalombiztosítási idővel, illetve nem érte el a nyugdíjkorhatárt.

A vonatkozó jogszabály (Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування) 26. cikkelyének 1. pontja szerint 2024-ben legalább 31 év biztosítási időt kell felmutatni ahhoz, hogy a polgár 60 éves korában nyugdíjba vonulhasson. (Biztosítási időn esetünkben az olyan munkával töltött idő értendő, amely alatt a munkáltató rendszeresen fizette a munkavállalója után az egységes társadalombiztosítási hozzájárulást.) Aki 21–31 év biztosítási idővel rendelkezik, az 63 éves kortól mehet nyugdíjba, 15–21 év biztosítási idő birtokában pedig 65 évesen.

Akik legalább 15 év társadalombiztosítási idővel rendelkeznek, elérték a nyugdíjkorhatárt (60 év), de nincs elegendő biztosítási idejük ahhoz, hogy öregségi nyugdíjban részesüljenek, a nyugdíjjogosultság megszerzéséig (de legfeljebb 65. életévük betöltéséig) jogosultak átmeneti állami szociális segélyt igényelni, amennyiben nem dolgoznak tovább.

Akik 65. életévük betöltésekor még 15 év biztosítási idővel sem rendelkeznek, állandó jelleggel igényelhetik az állami szociális segély megítélését.

A vonatkozó törvény szerint (Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю) csak azok jogosultak az állami szociális segélyre, akik megfelelnek a jogalkotó által meghatározott feltételeknek:

1. nem részesülnek nyugdíjban vagy szociális juttatásban, amelyet munkahelyi egészségkárosodás miatt állapítottak meg számukra;

2. rászorulónak minősülnek, azaz az átlagos havi összjövedelmük a segélyigénylés hónapját megelőző hat naptári hónap vagy két negyedév alapján nem haladja meg a munkaképességüket elvesztett személyeknek megállapított létminimumot (lásd: «Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261, 3. pont!). 2024. január 1-jétől a létminimum e típusának összege havi 2 361 hrivnya.

A nyugdíjra nem jogosultak átmeneti állami szociális segélyének összegét is a munkaképességüket elvesztettek létminimuma alapján számítják ki. A segély összege a munkaképességüket elvesztett személyek létminimumának és az előző hat hónapban az átlagos családi összjövedelem egy főre jutó összegének különbözete, de nem haladhatja meg a munkaképességüket elvesztett személyek létminimumának 100 százalékát.

Az átmeneti segélyt félévente számítják újra, figyelembe véve a személy vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokat és a havi átlagos összjövedelmet.

A segélyt kérvényezni kell a kérelmező lakóhelye szerint illetékes szociális védelmi hatóságnál, illetve a helyi önkormányzat végrehajtó bizottságának illetékes hivatalánál, mellékelve a szükséges dokumentumokat. Az igénylés személyesen vagy törvényes képviselő útján, az iratok postai úton (ajánlott levélben) vagy e-mailben történő megküldésével is benyújtható.

Az igényléshez benyújtandó dokumentumok:

• a Szociálpolitikai Minisztérium által jóváhagyott forma szerinti kérvény;

• személyi igazolvány;

• az adózó nyilvántartási kártyaszámának hozzárendeléséről szóló okmány;

• a társadalombiztosítási időről a Nyugdíjalap által kiadott igazolás;

• jövedelem- és vagyonbevallás (valamennyi családtag jövedelemigazolása alapján kitöltve) az átmeneti segély igénylésének hónapját megelőző utolsó hat naptári hónapról;

• a gyám kijelöléséről szóló határozat másolata (cselekvőképtelenné nyilvánított személy esetében);

• az átmeneti szociális segélyt kérő személy családjának összetételére vonatkozó információkat a jövedelem- és vagyonnyilatkozatban kell feltüntetni.

Az átmeneti segély megítéléséről vagy a kérelem elutasításáról a szociális védelmi hatóság (a végrehajtó bizottság illetékes hivatala) a segély iránti kérelem benyújtásától számított tíz naptári napon belül dönt. Az eljárás ingyenes. A kérelem elutasításáról a határozat keltétől számított öt napon belül írásban értesítik a kérelmezőt. Fellebbezni az elutasítás ellen a körzeti adminisztratív bíróságon lehet.    

hk