Meghatódások, érzelmek, (öröm)könnyes búcsúzkodások!

Ballag már a vén diák!

2024. június 4., 11:50 , 1213. szám

Ballagási ünnepségére került sor az idei esztendő utolsó tavaszi napján Badalóban, ahol a helyi iskola hét végzőse búcsúzott el a számukra kilenc éven át a második otthont jelentő alma matertől.

Még alig két évtizede is meglehetősen szerénynek számított volna az egy számjegyű végzős osztály, de az évek óta tartó kivándorlás, és háború miatt 2024-ben olyan időket élünk Kárpátalján, hogy egy 9 osztályos magyar tannyelvű gimiben a hét végzős diák bizony már-már megsüvegelendő létszámnak számít.

A pedagógusok nevében Veres Csilla igazgató és Sápi Emese, a végzősök osztályfőnöke elevenítette fel a 2015-ben kezdődő és most véget érő évek megpróbáltatásokkal, örömökkel, megannyi nehézséggel, és sok áldással kísért időszakát. Köszöntötte a végzősöket Szalai Imre elöljáró, Székely József és Jakab Lajos kistérségi képviselő, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke. Isten áldását Sápi Zsolt református lelkipásztor tolmácsolta a főszereplőknek. A hét végzős diák – hat leány és egy ifjú – versekkel, idézetekkel, és saját szavaikkal ‒ sokszor könnyeikkel küszködve ‒ mondtak köszönetet tanáraiknak az itt eltöltött évekért.

Mit is kívánhatnánk a Tisza-parti település végzőseinek?

Isten áldása kísérje őket továbbtanulásuk során, találják meg a boldogulásukat szülőföldjükön, az iskola pedagógusainak pedig kitartást, és még nagyon sok örömöt a felnövekvő nemzedék életútjának egyengetésében!

Az itt élő Tisza-parti közösségnek pedig Reményik Sándor üzenete legyen fontos örökség: „Ne hagyjátok a templomot, a templomot, s az iskolát!”

* * *

Két nappal később, vasárnap hittanos tanévzáró istentiszteleten adtunk közösen hálát a megannyi nehézségek ellenére sok áldást hozó 2023/2024-es tanévért.

Az alkalmon Sápi Zsolt lelkipásztor Mózes II. könyve 3. fejezetének 14. verséből vett idézettel mondott áldást az itt tanuló gyereke életéért, és hitbéli gyarapodásáért: ,,Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: így szólj Izráel fiaihoz: A ,,Vagyok” küldött engem hozzátok”.

Istené legyen hála és dicsőség az elmúlt tanévért, köszönet a hitoktató tanárok áldozatos munkájáért, a Mindenható óvja meg gyermekeinket a nyári szünidő alatt is!

(tamási)