Németh Zsolt: Politikai erők állnak a főiskola-ügy hátterében

Interjú Németh Zsolttal, a Fidesz alelnökével

2004. szeptember 17., 10:00 , 192. szám

Az elmúlt héten Kárpátaljára látogatott Németh Zsolt, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség alelnöke, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, akit mindenekelőtt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nagy vihart kavart ingatlantulajdoni ügyéről kérdeztünk.

– Egyesek szerint nem igaz, hogy a beregszászi magyar főiskolát politikai támadás érte volna a Beregszász városa által számára átadott, majd visszakövetelt törvényszéki épület kapcsán, illetve hogy ebben a kérdésben csupán egyszerű "jogvitáról" van szó. Hogyan látja ezt a kérdést Ön?

– Nem értek egyet ezzel az állásponttal. Sajnálatos módon úgy látom, olyan politikai erők állnak ennek az ügynek a hátterében, melyek egyértelműen az UMDSZ és Gajdos István személye körül csoportosulnak. Nem lenne ma probléma a főiskola körül, hogy ha ezt a fent nevezettek nem kezdeményezik.

– Hogyan értékeli az ügy legfrissebb fejleményét, miszerint Ivan Rizak, Kárpátalja kormányzója tárgyalást kezdeményezett a főiskola vezetőivel, majd ígéretet tett a volt törvényszéki palota státusának záros határidőn belüli kielégítő rendezésére?

– Üdvözlöm a döntést. Úgy látom, a kormányzó úr szem előtt tartja Ukrajna érdekeit. Az ország érdeke ugyanis, hogy egy felelőtlen és hazardírozó politikai csoportosulás ne kockáztathassa a mindmáig kiváló ukrán–magyar kapcsolatokat, valamint a kárpátaljai magyarság alapvető érdekeit.

– Ön az utóbbi napokban többször kijelentette: Gajdos István nem legitim képviselője a kárpátaljai magyarságnak. Ennek ellenére a képviselő számos anyaországi fórumon képviseli a kárpátaljai magyarságot, illetve az általa vezetett szervezet rendelkezik a Kárpátaljára irányuló anyaországi támogatások meghatározó része fölött. Véleménye szerint hogyan oldható fel ez az ellentmondás?

– Azt tartanám a járható útnak, ha az anyaországi politika – élén a Magyar Szocialista Párttal – felismerné, hogy Kárpátalján a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség élvezi a széles tömegek támogatását, és ebből fakadóan megszüntetné a jelenlegi egyoldalú és kizárólagos támogatási politikát, ha megadná a KMKSZ-nek a Szövetséget megillető figyelmet és támogatást. Magyarországon jelenleg kormányválság van, és ez adott esetben lehetővé teheti a nemzetpolitika újragondolását is. Bízom abban, hogy az új miniszterelnök-jelölt, Gyurcsány Ferenc tekintettel lesz a magyar nemzetpolitikában meglévő aránytalanságokra és problémákra, s megtalálja azok orvoslásának módozatait.

– Minapi sajtótájékoztatójukon Gajdos István személyével kapcsolatban megfogalmazódott: Magyarország részéről nemzetbiztonsági kockázat lehetőségét veti fel, hogy a szociáldemokrata képviselő a jelenlegi magyar kormányzat, illetve az MSZP bizonyos köreinek kizárólagos támogatását élvezi. Mi lehet a folytatása a Kövér László, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöke által az ukrán képviselő személyét illetően felvetett kérdéseknek?

– Megkerülhetetlennek tartom, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzon a Magyar Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága, ezért is kellett ezeket a kérdéseket a nyilvánosság előtt fölvetni. Bízom abban, hogy ezek után a politika rákényszerül arra, hogy végre választ adjon azokra a kérdésekre, melyekre hosszú ideig nem reagált. Hangsúlyozom: a felvetett kérdésekre adott válaszok függvényében lesz majd eldönthető, hogy ténylegesen nemzetbiztonsági kockázatot jelent-e Gajdos István személye Magyarország számára.

P. Zs.