Bátyú: az egyházé a vitatott épület

Öregek otthona lesz a kórház helyén

2004. október 22., 10:00 , 197. szám

Lapunk több ízben foglalkozott már az egykori bátyúi körzeti kórház épülete körül kialakult vitás helyzettel. Úgy tűnik, múlt héten végérvényesen pont került az ügy végére.

Az öt éve bezárt, s lassan pusztulásnak induló kórház épületére 2003 novemberében nyújtotta be igényét a helyi református egyházközség, részben kárpótlásul a gyülekezetnek a második világháborút követően államosított ingatlanaiért, melyekre pedig nagy szüksége lenne ma is. Ám később az egyház mellett az ugyancsak Bátyúban, az egykori Lónyay-kastélyban működő, kiskorúak egészségügyi-szociális rehabilitációjával foglalkozó állami intézet is szerette volna megszerezni az épület tulajdonjogát saját céljaira. Ez utóbbi elképzelés azonban a lakosság tiltakozása miatt végül meghiúsult. A bátyúiak ugyanis hallani sem akartak arról, hogy a falu központjában, a helyi iskolától nem messze kábítószerfüggő fiatalokat rehabilitáljanak, ezért aláírásgyűjtéssel is tiltakoztak a terv ellen.

Számos tanácsülés, szavazás után, végül is 2004. március 24-én a Bátyúi Nagyközségi Tanács a református egyházközség javára döntött, de ezzel akkor még nem ért véget az ügy. Több hónapra volt szüksége ahhoz az illetékes hivataloknak, hogy átadják az épületet. Mint Baraté Bélától, a Bátyúi Református Gyülekezet gondnokától megtudtuk, az egyházközség szeptemberben kapta meg az ingatlan okmányait, és október 11-én, hétfőn a tanácstagok, a járási képviselők és a presbiterek jelenlétében megtörtént a hivatalos átadás.

Időközben viszont a gazdátlanul álló épületet valakik megrongálták. Baraté Béla szerint bombatámadás utáni kép fogadta őket az építmény belsejében, de az egyházközség vezetői nem ijedtek meg a rájuk váró feladatoktól. Már korábban elkezdték az úgynevezett téglajegyek árusítását a gyülekezetben, s az így befolyt adományokból megkezdhetik a helyreállítást, a befejezéshez szükséges pénzt pedig pályázatokból szeretnék előteremteni.

Szántó János, a gyülekezet Haranglábról bejáró lelkipásztora a legsürgősebb teendőkről szólva lapunk kérdésére elmondta, első lépésként megvizsgáltatják az épületet a Kárpátaljai Református Egyházkerület Építészeti Bizottságával, akiktől az állagfelmérés mellett a felújítás mikéntjére vonatkozó tanácsokat várnak. Mindenekelőtt persze a tetőt fogják rendbe hozatni, hogy tovább ne ázzon be, ne pusztuljon az épület, illetve lezárják azt a betolakodó rongálók elől. A komolyabb munkálatokhoz várhatóan tavasszal látnak majd hozzá. Elképzeléseik szerint az épületben lelkészlakást és öregek otthonát alakítanának ki.

Badó Zsolt