Visk: Kötelességünk becsülni az időseket

2004. október 29., 10:00 , 198. szám

A viski református gyülekezetben másodízben tartották meg az idősek és betegek vasárnapját október 24-én.

Delényi István helyi lelkész igehirdetésében arról szólt, hogy kötelességünk törődni az idősekkel, a betegekkel, akik a maguk idejében bennünket gondoztak, neveltek. "Amikor segítünk, kifejezzük tiszteletünket, támaszt nyújtunk, akkor az Istennek engedelmeskedünk. Egyedül az Istennek engedelmeskedő ember várhatja az Ő további áldását és segítségét. Istentől lehet vigasztalást, enyhülést kérni, de nem sürgetve és nem szemrehányón, hanem egyedül a hittel. Aki a múltat, az időseket nem becsüli, az nem várhat boldog, áldott jövendőt" - mondta az igehirdető.

A nehezen mozgó és beteg embereket ezúttal is a presbiterek és gyülekezeti tagok szállították saját járműveiken a vasárnapi istentiszteletre. Az idős emberek az alkalmat követően megköszönték, hogy ezen a vasárnapon a gyülekezettel együtt hallhatták Isten igéjét.

Popovics Zsuzsanna