Kobály József: Magyarországi régészeti emlékek ukrajnai közgyűjteményekben

2005. szeptember 16., 10:00 , 244. szám

Szakmai szempontból rendkívül értékes, "műfaját" tekintve pedig egyedinek mondható a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Clio-sorozatának legújabb kiadványa.

A szerző, aki az ungvári Kárpátaljai Honismereti Múzeum munkatársaként s a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Tanárképző Főiskola tanáraként egyszerre több fronton igyekszik helytállni a régészet oktatása, ásott emlékeink nyilvántartása és megmentése terén, ezúttal olyan kiadvánnyal rukkolt elő, amely a honi szakemberek mellett méltán tarthat számot a régió valamennyi régészének érdeklődésére.

A Kárpátaljai Honismereti Múzeumban őrzik az egykori munkácsi Lehoczky Múzeum régészeti gyűjteményét, amelyet Lehoczky Tivadar, az ismert kárpátaljai régész gyűjtött még az első világháború előtt. A leletek többsége a mai Kárpátalja területéről származik, egy részük azonban az egykori Osztrák-Magyar Monarchia más régióiban, mindenekelőtt Magyarországon került elő. Ez utóbbiak részben már ismertek a szakirodalomból, nagyobbik hányaduk azonban nemcsak a közvélemény, hanem a szakemberek előtt is ismeretlen.

Kobály József a Kárpátaljai Honismereti Múzeum leltárkönyveit és levéltári anyagait vizsgálva megállapította, hogy a szóban forgó leletek egy részét különböző időben más ukrajnai múzeumoknak adták át. A Lehoczky-gyűjtemény tudományos jelentőségére és muzeális értékére való tekintettel határozta el a szerző, hogy összegyűjti, meghatározza és illusztrált katalógus formájában közreadja ezeket a leleteket. Kutatása során Kobály hét ukrajnai múzeumban összesen több mint hatszáz magyarországi eredetű régészeti tárgyat regisztrált, melyek többségét bronzkori régiségek alkotják.

A leletek a mai Magyarország több mint 30 helységéből származnak, nagyobb részük Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről. A leírás tartalmazza a leletkörülményeket, a tárgyak pontos leírását, méreteit, a kormeghatározást és a kulturális hovatartozást, az őrzési helyet, a leletszámot, valamint a rajzos vagy fényképes ábrázolást.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta.

b. k.