Őrségváltás és új név

2006. április 21., 10:00 , 275. szám

A közelmúltban fontos esemény történt a Rákóczi Főiskola Hallgatói Önkormányzatában (HÖK): letelt a tavaly megválasztott önkormányzati képviselők mandátuma, így a különböző évfolyamok küldötteinek dönteniük kellett arról, ki képviseli tovább érdekeiket a következő ciklusban.

A küldötteket Ferenc Viktória, a HÖK leköszönő elnöke köszöntötte, aki beszámolt az önkormányzat munkájáról. Megrendezték az elsőévesek "beavatásának" számító tiszapéterfalvai gólyatábort és a főiskola épületében lebonyolított gólyabált, a kutatással foglalkozó hallgatókat pártfogolva pedig tudományos diákkonferenciát szerveztek. Nagy sikert aratott a főiskolás diáklányok körében március 8-án rendezett szépségverseny, ezenkívül nem hanyagolták el a tanulás utáni kikapcsolódást szolgáló diszkókat sem. A küldöttek megszavazták, hogy az önkormányzat az eddig hivatalos Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola Hallgatói Önkormányzata (KMTF HÖK) megnevezést II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata (II. RFKMF HÖK) névre változtatja. Az ezt követő tisztújításon a küldöttek döntöttek az elnök, alelnök, gazdasági ügyvivő, kül- és belügyi, a kulturális és sportügyekért felelős, valamint a hallgatói önkormányzat elnökségét felügyelő háromtagú ellenőrző bizottság személyeiről. A HÖK új elnökévé

Bátyi Szilvia addigi kulturális ügyvivőt választották meg, majd az alelnöki posztnál még egy ciklusra bizalmat szavaztak Takács Tamás addigi alelnöknek. Gazdasági ügyvivővé Zán Adél elsőéves magyar-angol, a kül- és belügyi posztra Szennyes Andrea 4. évfolyamos történelem-földrajz, a kulturális ügyvivői posztra Séra Magdolna elsőéves történelem-magyar, sportügyi felelőssé pedig Béres József első évfolyamos angol-magyar szakos hallgatókat választották. Az ellenőrző bizottság tagjaivá Korcsinszky Jánost, Molnár Zoltánt és Molnár Évát választották.

F. Zs.