Kozma Huba: Még többet, még jobban a határon túli magyarokról

2006. május 12., 10:00 , 278. szám

A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának (MTKK) küldöttségével a napokban Kárpátalján járt Kozma Huba, a kuratórium elnökhelyettese, akit itteni tapasztalatairól, a határon túli magyarsággal foglalkozó műsorokra vonatkozó elképzeléseiről kérdeztünk.

- Milyen célt szolgált a látogatásuk, s hazatérve melyek lesznek legfontosabb teendőik az itt tapasztaltakkal kapcsolatban?

- Az a célunk, hogy felkeressük a Kárpát-medence televíziós műhelyeit, s így jutottunk el végre Kárpátaljára is. Ezek a televíziós műhelyek szövetségeseink, hisz ők juttatják el a Kárpát-medence híreit Budapestre, egyúttal elősegítve azt is, hogy például a kárpátaljai híreket megismerjék Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban is. Egyébként a tapasztalataink általában hasonlóak, egybecsengő kívánságokat és problémákat fogalmaztak meg az egyes magyarok lakta régiókban. Hazatérve mindenekelőtt azt tartom feladatunknak, hogy segítsünk továbbvinni a kárpátaljai jó példákat, segítsünk felerősíteni azokat. Mindenekelőtt azokra a valóban szívmelengető példákra, közösségekre gondolok, amelyekkel módunkban volt itt találkozni, arra az elszántságra, cselekvő akaratra, amely, képletesen szólva, nem vár a sült galambra, hanem maga igyekszik tenni annak érdekében, hogy éhét csillapítsa. Ezt az életrevalóságot nagyra értékeljük. A közszolgálati televízió műsorpolitikáját természetesen nem az MTKK határozza meg, de persze nem is csak a sajtó közvetlen és ugyancsak véges eszközeire és módszereire kell gondolnunk, amikor azoknak a kezdeményezéseknek a felkarolásáról esik szó, amelyekkel Kárpátalján ismerkedtünk meg.

- Képet alkotva a kárpátaljai televíziózás helyzetéről, miként ítéli meg az együttműködés esélyeit? Van-e lehetőség javítani az itteni körülményeken?

- Ha alaposabban megismerkedünk egymással, az mindenképpen bővíti az együttműködés lehetőségeit. Eddig is voltak ismereteink a kárpátaljai televíziósok helyzetéről, de személyesen is feltérképezve a helyi viszonyokat, talán még hangosabban fogunk a jövőben dörömbölni a televízió vezetőinek ajtaján-asztalán, hogy minél több esélyt kapjon az itteni tudósítói hálózat, amelynek mindenképpen elismerésünket kell kifejezni, mert valóban nehéz körülmények között tudnak jó munkát végezni. Ami a technikai feltételek javításának lehetőségét illeti, reméljük, a döntéshozók is belátják, mennyire fontos, hogy tudjunk egymásról, ami csak a rádió és a televízió, ezen belül is mindenekelőtt a közszolgálati médiumok révén lehetséges. Egyébként a médiatörvény nem teszi lehetővé az MTKK számára, hogy beleszóljon a menedzsment dolgába, csak a költségvetést tudjuk ellenőrizni, befolyásolni. Vannak azonban más eszközei a szóértésnek, miáltal el tudjuk mondani, hogy adott esetben tűrhetetlen a helyzet, s az efféle közvetítés sikerére volt már példa. Vannak tehát lehetőségek, eredmények, ezeket azonban nemegyszer kerülő utakon kell elérni, mint a Kárpát-medencében oly sok mindent.

- A műsorszerkesztés és -készítés nem a kuratórium feladata, mégis, véleménye szerint, milyen irányban kellene fejleszteni a határon túli magyarokkal kapcsolatos műsorok szerkezetét?

- Amennyiben rajtunk múlik, először is mindenképpen azt a régóta dédelgetett célunkat szeretnénk elérni, hogy az itteni fontos hírek bekerüljenek a fősodorba, tehát a jelentős nézettségű televíziós műsorokba, mint amilyen például az esti híradó. Azt szeretnénk sugallni az MTV vezetőinek, hogy ne szorítsák a kisebbségi műsorokba, s ezáltal ne kényszerítsék egyfajta rezervátumsorsba azokat, akik a határokon túl élnek. A televíziónak óriási szerepe lehet abban, hogy a Kárpát-medence magyarsága országhatároktól függetlenül naprakész információkkal rendelkezzék az egyes régiók közéleti, politikai és kulturális történéseiről. Természetesen jó volna, ha nőne a határon túli magyarsággal foglalkozó műsorok időtartama, de még inkább örülnénk, ha mindenekelőtt a struktúrájuk változna meg. Örülnénk, ha ezek a műsorok és hírek beilleszkedhetnének a fő műsoridőben sugárzott, a legtöbbek által nézett műsorokba is, s nem csak letudandó, afféle rossz értelemben vett közszolgálati feladatnak tűnne, hogy a televíziónak a határon túliakkal is foglalkoznia kell, mert ez sértő. Az értékrend alakítása szempontjából is lényeges, hogy a legfontosabb hírek kerüljenek adásba a legfontosabb időpontban.

hk