Homokbánya vagy szemétlerakó?

Beregdéda

2006. július 7., 10:00 , 286. szám

Beruházási tervezetet dolgoznak ki a Beregdédai Homokbánya gazdag tartalékainak kitermelésére - adta hírül a közelmúltban a megyei közigazgatási hivatal. Déda és a környező települések lakossága egyáltalán nem örül ennek, mivel másfél évtizede azért szüntették be a homokbányát, mert hivatalos szakvélemény szólt arról: a kitermelés veszélyezteti a térség ivóvízkészletét és környezeti biztonságát.

A Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal gazdasági és külgazdasági kapcsolatok osztálya rendszeresen tájékoztatja a megyét az invesztíciós lehetőségekről. Ezúttal négy beruházási terv is született: a dédai homokbánya mellett a nagyberegi téglaagyag, a kovászói kaolit-(porcelánföld) és a mezővári liparitlelőhely is alkalmasnak találtatott a célra. A dédai homokbányára vonatkozó beruházási tervezetből kiderül: a lelőhelyet 1963-ban fedezték fel, és a jelenleg fellelhető homoktartalék mennyisége meghaladja a 11,8 millió köbmétert.

"Hogy az adott bányaterületen végül lesz-e kitermelés, az sok mindentől függ. Az illetékes községi tanácsnak jóvá kell hagynia a kitermelést. A föld mélyén található javak bányászása állami, "speciális engedélyhez" kötött, ezt a Környezetvédelmi Minisztérium állítja ki Kijevben. A földkutató intézet vizsgálataira is szükség van, ami szintén pénzbe és időbe kerül" - tájékoztat Mihajlo Zubánics, a nevezett gazdasági osztály vezetője.

A dolog szépséghibája, hogy a tervezett beruházásról a helyi tanácsot "elfelejtették" informálni. Egressy István, Beregdéda polgármestere elmondta: a járási közigazgatás részéről mindeddig semmilyen megkeresés nem érkezett a községi tanács felé, és tudomása szerint nem tájékoztatták erről sem a megyei, sem a járási képviselőket.

- Azt hittük, a bányát végérvényesen bezárták 1991-ben. Ezzel szemben meglepődve olvastam, hogy a dédai termelőhely ún. "konzervált" bányaterület. Azt nem közlik, hogy konkrétan hol, a 110 hektáros bányaterület mely részén tervezik a kitermelést. Leszögezem: Beregdédának nincs kitermelhető és eladható homokja. A bánya ily módon történő esetleges "megnyitása" törvénytelen és jogsértő a helyi lakosságra nézve - mondja a polgármester.

- Ki rendelkezik jelenleg a valamikori bányaterület fölött?

- A 2002-ben hatályba lépett földtörvény lehetővé tette a község határán kívül eső földek belterületté minősítését. A helyi önkormányzat határozatot hozott a falu határának kiszélesítéséről, amit a megyei tanács is jóváhagyott. Az egykori bányaterület teljes egészében - földdel, igazgatósági épületekkel, vasúti töltéssel együtt - a községhez tartozik és a földkódex szerint ipari területnek minősül. A 110 hektáros terület nagy részét (65 ha) a Numinátor cég bérli a községi tanácstól, azon belül működik a Bumeráng üdülőhely. A valamikori bányairodát és bányarészvényeket egy ukrán-magyar vegyesvállalat vásárolta fel. Ennek vezetője úgy tájékoztatott: őket sem informálták a bányanyitás tervéről. A fennmaradó néhány tízhektáros földterületet a helyi gazdák művelik, mint kibővített háztáji földet - tájékoztat Egressy István.

Az itt élő embereknek nem véletlenül van elege a homokbányából. Annak idején nemcsak a kutakat rongálta a homokelszívás, de a házak falai is jócskán megrepedeztek a szállítással járó útterhelés következtében, s a híres dédai dinnyeföldek is ennek estek áldozatul.

De térjünk vissza a jelenbe. Bár hivatalosan jelenleg nem folyik homokkitermelés Déda határában, mi magunk azt láttuk, hogy a bányatótól alig néhány méterre (a Beregszász felőli bekötőúttól jobbra) erőgép marta a földet, amit aztán teherautók szállítottak a város irányába. A munkavezetőtől megtudtam, hogy a látszat csal, és szó sincs homokkitermelésről, csupán az ide tervezett szeméttároló helyét "gyalulják". Előírás szerint ugyanis a föld termőrésze érték, amit meg kell őrizni. Ezért a leendő szeméttárolók helyén a talajt fel kell szedni és egy laposabb területen szétteríteni. De mit szólnak ehhez Déda lakosai és a környezetvédők?! Hisz ki látott már olyat, hogy légvonalban ötven méterre a szabadvíztől alakítanak ki egy szemétlerakót?

Popovics Zsuzsanna