Emléktábla dr. Ortutay Elemérnek

2007. március 30., 10:00 , 324. szám

A szovjet éra első percétől elkezdődött az egyház üldözése, a vallás tiltása, az ateizmus erőszakos terjesztése. Kárpátalján 1944-től, minden történelmi egyház sokat szenvedtett, de a görög katolikusok beolvasztása az ortodox keleti egyházba talán még galádabb módszerekkel folyt. A görög katolikus egyház illegalitásba vonulva mégis túlélte a vészterhes évtizedeket, mártírjaik példamutató életének, a lágerből hazatért papjaik és püspökeik titokban végzett tevékenységének köszönhetően.

A kárpátaljai görög katolikus egyház újjászületése korszakának meghatározó alakja volt dr. Ortutay Elemér áldozópap, akinek élete, tanítása nélkül ma talán már haldokolna ez a történelmi egyház vidékünkön. Idén 90 éve született, 65 éve avatták doktorrá, 50 éve tért haza a Gulágról, s 10 éve halt meg. A Beregszászi Görög Katolikus Esperesi Kerület a többszörös évforduló alkalmából emléktáblát avatott Ortutay Elemér tiszteletére a Beregszászi Magyar Gimnáziumban, melynek egykor diákja volt.

Az ünnepélyes avatásra összesereglett a gimnázium tanári kara és diákközössége, s megjelent a rendezvényen Bendász Dániel, a Beregszászi Görög Katolikus Esperesi Kerület esperese, Ihnát János szatmári főesperes, Szabó Konstantin, az ungvári Boldog Romzsa Tódor Teológiai Akadémia prefektusa és az intézmény papnövendékeinek népes csoportja, Demkó Ferenc és Marosi István parochusok, a megye számos más görög katolikus papja, Dupka György, a MÉKK társelnöke. A megható ünnepségen részt vett a püspök mind a négy fia és más családtagjai. Marosi István atya és Szabó Árpád, a gimnázium igazgatójának megnyitó szavai után Bendász Dániel esperes megszentelte az emléktáblát, majd paptársai, tanítványai idézték fel Ortutay Elemér legendássá vált, példamutató alakját. Az emlékező beszédek között a gimnázium diákjai - Egressy Marianna és Ádám István - részleteket olvastak fel a püspök emlékirataiból. Az ünnepség után a Kisgejőci Énekesiskola Gyöngykaláris kórusa lépett fel Ivaskovics József vezetésével, valamint a Romzsa Tódor Akadémia kispapjainak énekkara adott elő egyházi énekeket.

m