Diplomaátadó - 2007

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

2007. július 20., 10:00 , 340. szám

Hagyományos diplomaátadó ünnepséggel ért véget a tanév a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, melynek helyszíne idén is Beregszász református temploma volt.

Többféle képzési formában összesen 155 fiatal kapott a tudását elismerő különböző szintű oklevelet - tudhattuk meg dr. Soós Kálmán rektor beszámolójából.

2007 nyarán a különböző képzési formákban a főiskolán 979 hallgató számára ért véget a tanév. Az intézményben idén nappali képzésben 59-en vehettek át államilag elismert egyetemi szintű oklevelet, 61-en pedig bakkalaureus szintű diplomát, ezek között kettő kitüntetéses. Az említettek közül 29 tanítói és óvodapedagógiai, 91 pedig tanár szakos végzős. Immár ötödször adták át a főiskola mint képzési hely oklevelét - ezúttal 35-öt - azoknak a hallgatóknak, akik kertészmérnöki és gazdálkodási speciális képzésben vettek részt. Tudásukat az anyaintézmények - a Budapesti Corvinus Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola - főiskolai oklevéllel ismerték el.

Jelzés értékű a végzősök tekintetében, hogy a körükben készített felmérés szerint döntő többségüknek már van állása, s végzettségüknek megfelelően itthon igyekeznek elhelyezkedni. A rektor bejelentette, hogy idén nyáron folytatják a főiskola Beregszász főterén álló főépületének felújítását is. Köszönetet mondott az intézményt fenntartó magyar Oktatási és Művelődési Minisztériumnak, majd megjegyezte, hogy bár feladataik egyre nagyobbak, a támogatás mértéke 2002 óta nem változott, így a hallgatók egy része kénytelen más főiskolákhoz mérten szerény mértékben hozzájárulni a költségekhez. Ugyancsak köszönetet mondott a fejlesztéseket lehetővé tevő alapítványoknak, elsősorban a legtöbb támogatást nyújtó, most megszűnő Apáczai Közalapítványnak, valamint a főiskola épületének felújítását támogató 54 magyarországi városi és megyei önkormányzatnak, hangsúlyozva: vigyék tovább a hírét, van még elég rendbehozandó terem. Majd a főiskola helyzetét ismertetve így folytatta: "Tisztában vagyunk azzal, ismerve a kárpátaljai magyarság lehetőségeit, hogy főiskolánk helyzete Ukrajna és Magyarország mindenkori viszonyrendszerének a függvénye. Nagyon sok munka vár még ránk. Jelenleg azon dolgozunk, hogy eleget tegyünk a bolognai folyamattal is magyarázott kihívásoknak, s a képzési kínálat tovább bővüljön."

A rektor elmondta még: a nappali tagozatra beérkezett felvételi kérelmek alapján az előzetes adatok azt mutatják, hogy idén a legnépszerűbb a matematika-informatika szak, ezt követi az angol-magyar szakpár, illetve az éven induló könyvvitel és auditálás szak.

Köszöntötte a végzősöket Ivan Kacsur, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnökhelyettese, majd megköszönte a főiskola tanárainak áldozatos munkáját.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke a végzősöktől azt kérte: "Legyenek büszkék magukra, és remélem, a szüleik is büszkék arra, hogy Önök sikeresen vették az akadályokat és ma átvehetik diplomájukat. Mi számítunk önökre, és bízunk önökben. Hisz most 155 értelmiségi fog innen elindulni, akiknek a feladata az lesz, hogy a munkahelyükön átadják azt a tudást, amit itt szereztek és neveljék a fölnövekvő nemzedéket. Van-e ennél nemesebb feladat? Emiatt kérem önöket arra, hogy rendkívüli körülmények között se legyenek közönyösek sem a diákok, sem a közösség problémái iránt." Brenzovics László bejelentette, hogy a Kárpátaljai Megyei Tanács idén olyan döntést hozott, melynek értelmében lehetőség nyílik arra, hogy az ukrán állami költségvetésből is lehessen támogatni a beregszászi főiskolát.

Szennyes Andrea végzős földrajz-történelem szakos hallgató diáktársai nevében mondott köszönetet a főiskola vezetőinek és tanárainak azért, hogy a tárgyi tudás megszerzése mellett lelki értékekben is gazdagodhattak, és mindezt anyanyelvükön és szülőföldjükön tehették.

Orosz Ildikó, a főiskola elnöke Radnóti Miklós gondolataival és Rudyard Kipling: Ha... című versével bocsátotta útjára a friss diplomásokat.

A végzősök esküjüket követően Orosz Ildikó elnöktől és Soós Kálmán rektortól átvehették okleveleiket. Végül Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kérte Isten áldását a főiskola diákjaira, dolgozóira, pedagógusaira és a diákok szüleire: "...akik fontosnak tartották taníttatni gyermekeiket anyanyelvükön, a szülőföldjükön"- hangsúlyozta a püspök.

A diplomaosztó ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

Badó Zsolt