Búcsú Borzsován

2007. augusztus 17., 10:00 , 344. szám

Nagyboldogasszony tiszteletére tartottak búcsút augusztus 12-én Borzsován a település római és görög katolikus hívei. Az ünnepi szertartáson az egyházak részéről Németh Sándor római és Hrabár Tamás görög katolikus atyák vettek részt. Sokan érkeztek a járás katolikus hívei közül is, hogy osztozzanak a borzsovaiak örömében.

Szentbeszédet Sándor atya mondott, aki az ünnep kapcsán a Szűzanyáról és a katolikus egyházban betöltött szerepéről szólt: "Míg az evangéliumok nem nagyon beszélnek róla, ennek ellenére személye a keresztény tradíciókban egyre közelebb kerül hozzánk. A Szűzanya a megdicsőült ember előképe, katolikus egyházunk édesanyja. Élete példakép számunkra, melyet követve mindennapi nehézségeinkre, gondjainkra vigasztalást kapunk..."

Az ünnepség a Lorettói litániával és ünnepélyes áldással zárult.

-fzs-