Emlékezés az elhurcoltakra

2007. november 30., 09:00 , 359. szám

Az egykori máramarosi koronaváros magyarsága november 25-én emlékezett az 1944 őszén ártatlanul elhurcoltakra. A megemlékezésre a református templom előtti emléktáblánál került sor, melyen 93, a szovjet munkatáborokban elpusztult viski lakos neve található. Az ünnepség nyitányaként a szép számban összegyűlt emlékezők elénekelték a 90. zsoltár 1. versszakát, majd a történelmi egyházak képviseletében Rácz István római katolikus plébános és Jenei Károly református lelkipásztor szólt az egybegyűltekhez. Héder Emese, a helyi Kölcsey Ferenc Középiskola tanulója egy ismeretlen szerzőtől származó lágerballadát adott elő, majd Czébely Lajos helytörténész elevenítette fel 1944 őszének történéseit. A szónok megosztotta gondolatait arról, a történelmi tapasztalatok alapján jelenleg mi a dolgunk nekünk, emlékezőknek. Ez pedig a jogtalanságok elleni folyamatos küzdelem, melyben nem struktúrákat, rendszereket kell látni, hanem embereket. Czébely Lajos azzal zárta beszédét, hogy ne engedjünk azoknak a gonosz erőknek, melyek lerombolják a bennünk rejlő emberséget. A katolikus és református gyülekezetek tagjai az alkalomhoz illő egyházi énekeket adtak elő, majd elhelyezték a kegyelet virágait és koszorúit. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget.

A megemlékezésen jelen volt ifj. Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke is.

fzs