Újoncgondok

Hadsereg

2008. április 25., 10:00 , 380. szám

A Kárpátaljáról besorozott újoncok zöme az ukrán nyelvtudás hiányosságai miatt nem lesz képes teljes értékű szolgálatot teljesíteni.

A megyénkből idén tavasszal besorozásra kerülő 20 ezer regrutából legalább 700-an komoly nehézségekkel küzdenek az államnyelv ismeretét illetően. Ezeknek az újoncoknak a szolgálati idő kezdeti heteiben még a legegyszerűbb parancsok végrehajtásával is meg fog gyűlni a bajuk - nyilatkozta nemrég a Szabadság Rádiónak Ivan Balasov, a megyei hadkiegészítő parancsnokság parancsnokhelyettese.

Mint mondotta, a legtöbb gond a Kárpátalján élő magyar nemzetiségűekkel, illetve az ennél jóval kevesebb főt számláló románokkal van. Ránk, magyarokra kitérve azt emelte ki, hogy mivel zömében egy tömbben élünk, egymás között csak magyarul érintkezünk, ráadásul a jelentős többség kizárólag a magyar nyelvű tévé- és rádióadásokat nézi és hallgatja.

Emellett beismerte, hogy a Kárpátalján élő nemzeti kisebbségek esetén továbbra is hiányoznak az ukránnyelv-oktatás alapvető kellékei, úgymint a megfelelő színvonalú tankönyvek és szótárak, sőt sok esetben az ukrántanárok felkészültsége is erősen kétségbe vonható.

pp