Nemzetközi Presbiteri Konferencia Budapesten

2008. július 4., 10:00 , 390. szám

A Magyar Református Presbiteri Szövetség a Károli Gáspár Református Egyetemmel karöltve június 26-29. között Budapesten 16. alkalommal rendezett Nemzetközi Presbiteri Konferenciát a Dunamelléki Református Egyházkerület székházában. A fórumon több mint kétszáz egyházi vezető: lelkész és presbiter gyűlt össze a Kárpát-medencéből és még távolabbról is. A Hit és erkölcs című konferencián a kárpátaljai református egyházat Gulácsy Lajos nyugalmazott püspök és Balog Sándor nagydobronyi presbiter képviselte. Gulácsy püspök urat arra kértük, foglalja össze a fórumon tapasztaltakat: "A konferencia központi témája a hit és erkölcs volt, melynek során részletesen vizsgálták az előadók, hogy az erkölcsöt meg lehet-e élni hit nélkül vagy nem. A másik fontos gondolat, hogy mit jelent a hit és az erkölcs a gazdálkodásban, az iparban, a kereskedelemben, a közéletben, a családokban, és mit jelent az egyháznál a Krisztusra épült közösség. A konferencia fontos gondolata volt az is, hogy látjuk a sok hibát és mulasztást, amelyben vagyunk. Mert sajnos nagyon sok a kísértés, különösen a fiatalok számára, amely másat tanít, mint a hitet az erkölcs alapjául. Ugyanis ma a szabadosságra, szabadságra hivatkoznak, hogy mindent szabad. Ám nagyon jól tudjuk, hogy mindent szabad, de nem minden használ. Ennek a presbiteri konferenciának a fő célja az volt, hogy megtanítsuk az embereket arra, hogy mi a jó és mi a rossz. Mit kell csinálni, és mitől kell óvakodni. Ezt a hitet kell megvalósítani a társadalomban és azon belül még a politikában is. Sok szó esett arról is, hogy mit tudunk tenni azért, hogy az egyházainkban jól működjön a presbiteri rendszer, ugyanis szükség van hitvalló emberekre, akik helytállnak, akik mernek szólni és akik példát mutatnak."

Püspök úrtól megtudtuk, hogy előreláthatóan még az ősszel Kárpátalján is lesz presbiteri konferencia.

B. Zs.