Elégedetlenek az információs irodákkal is?

2009. május 8., 10:00 , 434. szám

Meg nem erősített hírek szerint Ungvárról Beregszászba, a magyar állami támogatásból létesített, s azóta az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) által használt Európa-Magyar Házba helyezik át az ugyancsak az UMDSZ által működtetett kárpátaljai információs irodák irányítását, amelyek egyebek mellett a magyar igazolványok kiadását, illetve érvényességük határidejének meghosszabbítását intézik Kárpátalján. Változás várható állítólag az irodaigazgatói poszton is: Dupka Györgyöt, az UMDSZ alelnökét Zubánics László, az UMDSZ berkeiben működő Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke váltaná.

Tekintettel arra, hogy a tervezett változások érinthetik mindazokat, akik igénybe kívánják venni az információs irodák szolgáltatásait, szerettük volna megkérdezni Dupka Györgyöt az átszervezésről és annak okairól, ő azonban többszöri próbálkozásunk ellenére is "elérhetetlen" maradt számunkra, ami - valljuk be - nem túl elegáns eljárás egy közfeladatokat ellátó intézmény vezetőjétől.

Miután hivatalosan nem sikerült információhoz jutnunk, kénytelenek voltunk közvetett forrásokra támaszkodni az események hátterének feltárásában. Információink szerint a váratlan székhely- és igazgatóváltást az indokolja, hogy az információs irodák ungvári vezetése nem tudott megbirkózni a rá háruló feladatokkal, magyarán, az ügyintézés nem érte el a kívánt színvonalat. Egyesek összefüggésbe hozzák a mostani átszervezést azokkal a tavalyi híresztelésekkel is, miszerint bizonyos körökben az információs irodák által állítólag jogtalanul kiadott magyar igazolványok iránt érdeklődtek, bár ezt a feltevést konkrét tények eddig nem támasztották alá.

Hogy meggyőződjünk ezen információk helytállóságáról, felhívtuk Zubánics Lászlót, Dupka György állítólagos utódját az igazgatói poszton, ő azonban cáfolta a kinevezéséről szóló hírt. Kérdésünkre válaszolva az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke nem tagadta, hogy az UMDSZ és a magyar Miniszterelnöki Hivatal illetékesei között "elvi szinten" szóba került az igazgatóság áthelyezésének kérdése, tudomása szerint azonban konkrét döntés még nem született az ügyben. A politikus ugyanakkor további konkrét információkkal nem kívánt szolgálni, mondván, sem jogi, sem egyéb kapcsolata nincs "ezzel a rendszerrel" (ti. az információs irodákkal).

Érdeklődtünk az átszervezésről a magyar Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkárságán is, ahol elismerték, hogy valóban "van mozgás" ezen a téren, az ügyben nyilatkozni illetékes Gémesi Ferenc államtitkár azonban külföldön tartózkodott, így őt nem sikerült elérnünk.

Mozgás tehát van, információ viszont nincs.

hk