A KMKSZ-közgyűlésekről jelentjük

2010. február 19., 09:00 , 475. szám

Folytatódtak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti közgyűlései, ezúttal a Nagyszőlősi és az Ungvári járásokban. A február 10-15. között zajló közgyűléseken jelen volt Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke, Milován Jolán, a KMKSZ Nagyszőlősi Járási Középszintű Szervezetének elnöke, illetve dr. Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, akik elemezték a jelenlegi politikai helyzetet, vázolták a jövőbeli lehetőségeket, a várható alternatívákat. A fórumok legfontosabb témája ezúttal is a helyhatósági választásokra való felkészülés volt.

Tiszaújhelyen Boldog Ferenc alapszervezeti elnök számolt be az elmúlt időszak munkájáról, kiemelve: a tiszaújhelyi alapszervezet mind a kultúra területén, mind a közügyekben tevékenyen képviseltette magát. Az elnök pozitívumként említette az alapszervezet tagságának bővülését.

Akliban Valkócz Tamás elnök beszámolójában arról szólt, hogy bár az akli alapszervezet a kulturális szövetség egyik legkisebb szervezete, mégis minden megyei és járási rendezvényen képviseltette magát. Ezt követően Kovács Miklós tartott elnöki beszámolót, majd Milován Jolán köszöntötte a tagságot, aki a KMKSZ elnökével együtt válaszolt a feltett kérdésekre.

Batáron Kovály Angéla, az alapszervezet elnöke egyik legsikeresebb rendezvényként említette meg a gyerekek számára szervezett farsangi bált, melyet az alapszervezet anyagilag is támogat. Milován Jolán kérdésére az ülésen szó esett a Batári Elemi Iskola helyzetéről, illetve az ukrán oktatáspolitika kapcsán a helyi beiskoláztatás kérdéséről. Kovály Angéla elmondta: a színmagyar településen nem jellemző a magyar gyerekek ukrán iskolába íratása, az csak ritka esetben fordul elő.

Nevetlenfaluban Budaházi Kornélia alapszervezeti elnök beszámolójában a tagság aktív közéleti szerepvállalását emelte ki. Pozitívumként említette a tagság bővülését, részvételüket és sikeres fellépésüket a magyar nemzeti ünnepek és a kulturális események alkalmával. Milován Jolán a járási tanács KMKSZ-frakciójának munkájáról szólt, utalva arra: a magyarság a következő önkormányzati választásokon leadott szavazataival segítheti elő a további érdekképviselet jelenlétét, munkáját a járási tanácsban.

Feketeardóban Gacs Tibor alapszervezeti elnök elmondta: a magyarság szórványtelepülésének számító Feketeardóban a lakosság kb. 25 százaléka magyar, a helyi magyarság, a magyar kultúra és érdekek szempontjából éppen ezért különösen fontos a KMKSZ-alapszervezet működése.

Gyulán Csetneki Katalin alapszervezeti elnök a tagság jelentős bővüléséről számolt be. Az alapszervezet eredményekben bővelkedő évekre tekinthet vissza: 2008-ban a KMKSZ pályázata által vált lehetővé a nagy sikerű falunap megrendezése, 2009-ben pedig a KMKSZ falunévtábla-programjának keretében a Nagyszőlősi járásban elsőként Gyulán avathattak új falunévtáblát. Nagy szolgálatot tesz az embereknek a teleház is, sokan látogatják.

Tiszapéterfalván beszámolót tartott Virág László, az alapszervezet elnöke, majd Kovács Miklós, a KMKSZ megyei elnöke nagy érdeklődés mellett válaszolta meg az oktatásüggyel, a választásokkal és a vízumigényléssel kapcsolatos kérdéseket. A közgyűlés a küldöttek megválasztásával és Himineczné Engi Erika alelnök záróbeszédével ért véget.

Tiszaújlakon Bencze Rudolf alapszervezeti elnök nagy lehetőségeket tartogató jövőbeli terveket vázolt fel a tagságnak. Mint mondta, az alapszervezet tulajdonába került egy romos épület, melynek felújításához máris hozzáfogtak, s ahol könyvtár és teleház kapna helyet, kulturális összejövetelekre nyílna lehetőség benne. Jelenleg pályázással próbálják előteremteni a fennmaradt munkák költségeihez szükséges anyagi forrásokat. A jövő céljai között szerepel a településen felállított emléktáblák felújításának terve, valamint hogy az alapszervezet tulajdonába kerüljön a községi tanács épületével szemben lévő park, ahol Rákóczi-emlékművet szeretnének felállítani.

Nagyszőlősön Nagy Klára, a KMKSZ Nagyszőlősi Városi Szervezetének elnöke beszámolójában elsőként az elmúlt évben szervezett rendezvények sikeres lebonyolításáról szólt. Szó esett arról, hogy elkészítették Lator Gábor, a nagyszőlősi városi temetőben nyugvó 48-as honvédtiszt kétnyelvű emléktábláját. Kovács Miklós és Milován Jolán a helyhatósági választások kapcsán arra hívta fel a figyelmet: az a helyes, ha a magyarok magyar pártra adják voksukat. A közgyűlésen megválasztották még a megyei és a járási közgyűlésre delegált küldötteket.

Salánkon Kalanics Éva alapszervezeti elnök az utóbbi időszak legjelentősebb eredményeként értékelte, hogy eddig közel 350, a schengeni vízum igényléséhez szükséges támogató nyilatkozat kiállításában működtek közre. A községben az elsők között nyitották meg a teleházat, ami pedig a jövőt illeti, szeretnék rendezni a falu határában álló Rákóczi-Mikes-emlékmű környékét.

Az elnöki beszámolót követően Barta József, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnökhelyettese szólt a hallgatósághoz, elemezve a kárpátaljai magyar oktatásügyre nehezedő nyomás veszélyeit.

Nagygejőcön Györke Róbert elnök többek között sikerként könyvelte el, hogy a falu a KMKSZ-nek köszönhetően teleházat kapott, valamint hogy az elmúlt évben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséghez benyújtott pályázat eredményeként százezer forintot nyertek. Györke Róbert az Ungvári Járási Tanács KMKSZ-es képviselőjeként beszámolt a frakció munkájáról is. Majd a közelgő helyhatósági választások kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagygejőciek ne hallgassanak a településen ilyenkor megjelenő ukrán pártok agitátoraira, a magyarság érdekeit tartsák szem előtt.

Kisgejőcön Zseliczki István alapszervezeti elnök beszámolóját követően Kovács Miklós a helyhatósági választások tétjéről beszélt, a 2006-os választások tapasztalatainak tükrében. Mint mondta, a lehetőségeket jobban ki lehetett volna aknázni, ha a magyarok tekintélyes része szavazatát nem ukrán pártokra adja. Az akkori mulasztást viszont a mostani helyhatósági választások során be lehet pótolni.

Császlócon Roják Mária alapszervezeti elnök - aki egyben a település polgármestere is - számolt be az elvégzett munkáról. Többek között nem kis büszkeséggel említette meg, hogy tavaly decemberben magyar csoporttal új óvodát nyitottak Császlócon. Nagy sikerként említette még a településen zajló eredményes, sikerekben gazdag kulturális tevékenységet, amely főleg a település KMKSZ-hölgytagjaiból álló Császlóci Csicsergő Csajok nevű asszonykórusnak köszönhető.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke az elkövetkező helyhatósági választásokról szólt a tagságnak, rámutatva arra: fontos, hogy a magyarok az igazi érdekképviseleteket felvállaló magyar pártra voksoljanak.

fzs-lm