Szent Márton-napi búcsú Munkácson

2011. november 25., 09:00 , 567. szám

November 11-én Munkácson ünnepi szentmise keretében méltatták a Tours-i Szent Márton római katolikus székesegyház búcsúnapját. A szentmisét Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke mutatta be az egyházmegye papjaival közösen. Az ünnepség meghívott szónoka Kutas Attila volt, aki a közelmúltig a vásárosdombói Szent Márton templom plébánosa volt.

A szentmise evangéliuma Szent Máté evangéliumából hangzott fel, majd Kutas Attila atya tartotta meg ünnepi beszédét, melyet az ukrán anyanyelvű római katolikus hívek számára Szulincsák Sándor huszti plébániai kormányzó fordított le. Kutas atya az általa vezetett hívek jókívánságait tolmácsolva emlékeztetett arra, hogy ezen a napon Tours-i Szent Mártonra, a katonából lett püspökre emlékeznek, akinek tiszteletére ezen székesegyházat is szentelték. Az atya hangsúlyozta: „Az ünneplés lényege az Istennel való kapcsolat felmérése. A keresztény ember mindenkivel és mindenben az Istent ünnepli. A mai szentmisében Szent Mártonra emlékezünk, aki életében és halálában is megdicsőítette az Urat…”

A két favágó c. tanulságos történettel a plébános rávilágított arra, hogy a küzdelemmel terhelt mindennapokban meg kell tudni teremteni a megállás pillanatait, melyeket – akárcsak a történet egyik favágója, ki pihenőidejében szerszámát is megélezte – nekünk is ki kell használnunk hitünk és szellemünk pallérozására. Akárcsak a szentmise ünnepi pillanatait, amikor tudatosan Istennek szenteljük az életünket, s engedjük, hogy megajándékozzon minket és reménnyel töltse el a szívünket. „A kereszténység nem csupán egy jó, egy eddig sokak számára ismeretlen tartalom összegzése: a kereszténység olyan közlés, amelyik megváltoztatja, megváltoztathatja az életünket. Az ünnepi szentmisében alkalmassá tehetjük magunkat az Isten befogadására, és szemlélhetjük, ünnepelhetjük Őt mint reményt” – mondta Kutas Attila atya.

A mise zárásaként Majnek Antal megyéspüspök elmondta, hogy erre a napra egy régóta dédelgetett tervet sikerült megvalósítani: megalapították ugyanis a Szent Márton Palástja-díjat. A díjjal – mely egy bronzból készült emlékplakett – és a hozzá tartozó emléklappal azon személyek munkásságát kívánják elismerni, akik a hitoktatásban, illetve az embertársaik megsegítésére végzett szociális-karitatív tevékenységükben kitűntek.

Az első két díjazott neve is kihirdetésre került. Az egyházi hitoktatás terén végzett 45 éves szolgálatáért a 95 éves munkácsi Baloghné Sverha Annát, szociális-karitatív tevékenységéért pedig az Aknaszlatinai Szent Család Karitász vezetőjét, Szedlák Istvánt tüntették ki a díjjal. Mivel betegségük okán a díjazottak sajnos nem tudtak jelen lenni, Baloghné Sverha Anna helyett Megyesi László, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöki hivatalának irodaigazgató-helyettese, Szedlák István helyett pedig Butsy Lajos aknaszlatinai plébános vette át a díjat Majnek Antaltól.

A szentmisét a huszti római katolikus kórus szolgálata tette még emelkedettebbé.

F.Zs.