Nemcsak a testet akarják gyógyítani…

Keresztyén Egészségügyi Központ Munkácson

2013. január 4., 01:00 , 625. szám

A Latorca-parti város református templomával átellenben, egy forgalmas útkereszteződésben emelkedik a 2000-ben megalapított Munkácsi Keresztyén Egészségügyi Központ épülete, ahová belépve azonnal észrevesszük, hogy más, mint a megye többi egészségügyi intézménye. Belépve egy közvetlenebb légkör fogadja az érkezőt. A folyosók és a vizsgálószobák falain többnyelvű bibliai idézeteket tartalmazó táblácskák sorakoznak, hangsúlyozva a klinika vallásos szellemiségét.

– Mi a központot nemcsak egészségügyi intézménynek tekintjük, s nemcsak ekként működtetjük – indítja beszélgetésünket dr. Vackó László főorvos. – Meggyőződésünk, hogy szükség van a test gyógyítására, de ezt lehetetlen elvégeznünk anélkül, hogy a lélekkel is foglalkoznánk. Hisszük a test és a lélek egybetartozását, ezért lelki téren is egy kis többletet igyekszünk nyújtani a hozzánk forduló betegeknek. Meghallgatjuk őket, nem „rohanunk el” mellettük, odafigyelünk rájuk, mint a felebarátainkra, mint a testvéreinkre, odahajlunk hozzájuk, s ellátjuk sebeiket, még ha azok lelkiek is, mert erre tanít minket az Úr. Persze, ha csak a lélekkel foglalkoznánk, de csapnivaló orvosok lennénk, akkor nem lenne hiteles a szavunk. Ezért igyekszünk folyamatosan fejleszteni a tudásunkat, felkeressük a legjobb klinikákat, részt veszünk a különböző továbbképző tanfolyamokon, gyakran külföldön is, s elértük, hogy felszereltségünk megüti az európai szintet, amire büszkék is vagyunk.

Amikor megnyitottuk a központot, az alapellátás biztosítását láttuk a legsürgősebb elérendő célunknak, ezért előtérbe helyeztük az alapvizsgálatok láncának a kiépítését. Beszereztük azokat a felszereléseket, melyekkel már el tudtuk végezni az általános laboratóriumi elemzéseket, a röntgen-, illetve az EKG-vizsgálatot, az ultrahangos és az endoszkópos diagnosztikát. Majd az Isten megsegített minket azzal, hogy a megyében elsőként tudtuk alkalmazni a spirál CT komputertomográfia eljárást, ami nagy segítség volt az egész lakosság számára. Vizsgálataink minőségét jelzi, hogy magyarországi klinikák is elfogadják zárójelentéseinket. S természetesen különösen nagy figyelmet fordítunk a berendezéseink, a műszereink százszázalékos sterilizálására.

Ugyancsak büszkék vagyunk a mammológiai (emlő-) vizsgálatok magas színvonalára, melynek előfeltétele, hogy bevezettük a mammográfiai szűrővizsgálatot, az emlő ultrahangos vizsgálatát, melyeket tapasztalt szakorvosok végeznek el. Szomorú tény, hogy nagyon sok melldaganatot fedezünk fel, de örülünk annak, hogy egyre gyakoribb a kezdeti stádiumukban felfedezett emlődaganatok esete, ugyanis ha a beteg már a kór kezdetén kezelésre jelentkezik, a terápia teljes gyógyulást eredményez.

– Honnan érkeznek a betegeik, milyen szakorvosaik vannak, s mennyiben fordítanak figyelmet arra, hogy magyar pácienseik anyanyelvükön konzultálhassanak az orvosokkal?

– Az eltelt tizenkét év alatt nemcsak Kárpátalja településeiről, de a szomszédos megyékből, sőt a vidékünkkel határos országokból is érkeztek hozzánk páciensek. Jelenleg több mint 140 ezer beteg szerepel a nyilvántartásunkban, akik legalább egy alkalommal felkeresték a központot, de magától értődik, hogy az évek folyamán nagy részük többször is konzultációra jelentkezett, illetve jelentkezik. Belgyógyász, kardiológus, ideggyógyász, endokrinológus, onkológus, nőgyógyász, fül-orr-gégész, urológus szakorvosok fogadják őket. Ötven munkatársunk van, köztük 27 orvos, nyolc nővér, röntgenlaboránsok és általános laboránsok segítik a munkánkat, valamint olyan alkalmazottaink, akik nem kevésbé fontosak, elsősorban egy nagyon jó munkát végző számítógépes rendszergazda és „mindenes” mérnök, továbbá technikus, és nem utolsósorban takarítók. Ám továbbra is az alapellátásra helyezzük a hangsúlyt, és sajnos, nem rendelkezünk minden szükséges szakorvossal.

Szívügyünknek tekintjük, hogy magyar pácienseink anyanyelvükön számolhassanak be a panaszaikról, orvosaink és ápolónőink fele magyar, vagy jól beszéli a nyelvünket, a hivatalos felirataink is ukrán és magyar nyelvűek. Ezért is nyitottuk meg, többek között, 2003-ban a tiszaújlaki fiókunkat, hogy a tömbmagyarság által lakott területen is fogadhassuk nemzettársainkat, s lehetővé tegyük számukra, hogy anyanyelvükön konzultálhassanak az orvosokkal, s magas színvonalú alapellátást kapjanak. Ott is el tudjuk végezni az EKG-, az ultrahang-, a röntgen-, valamint a laborvizsgálatokat, s belgyógyász, családorvos, gyermekorvos, nőgyógyász és onkológus áll a rendelkezésükre.

–Szólnunk kell a vizsgálatok, a konzultációk árairól is…

– Az alapítók elképzelése volt, hogy az intézmény létrehozása után önfenntartó legyen. Fenntartását a működtetőnek kell biztosítani. Ez nem egyszerű feladat. Az áraink minimálisak, a vizsgálatok, a konzultációk minimális térítése intézményünk elengedhetetlen fenntartását teszi csak lehetővé. Az endoszkópos vizsgálatért például kisebb összeget kérünk, mint amennyibe az endoszkópos berendezések sterilizálása kerül, ennek ellenére végezzük, mivel nagy szükség van rá. Lehetőségeinkhez mérten, és az egyházakkal együttműködve igyekszünk a rászorulókon is segíteni. Intézményünk semmilyen támogatásban nem részesül, sőt adót fizetünk. Sajnos, az infláció és a gazdasági krízis minket is érint, így bizonyos mértékben kénytelenek vagyunk árainkkal követni azt. Ennek ellenére szolgáltatásaink köztudottan a legolcsóbbak. Az a több mint százezer beteg, aki számít ránk, igazolja, hogy szükség van a munkánkra, a központ fennmaradására.

– Vannak-e bővítési terveik?

– Sajnos, nincs lehetőségünk a bővítésre, maga az épület mérete sem teszi ezt lehetővé, viszont újítjuk a gépparkunkat, minél korszerűbb berendezéseket igyekszünk beszerezni, hogy továbbra is jó eredménnyel kezeljük a betegeinket. Végezetül azt kívánom a lap olvasóinak, hogy legyen jó egészségük, minél kevesebben forduljanak hozzánk, s ne csak a testi épségükre fordítsanak figyelmet, hanem arra is, hogy lelkiekben gazdagodjanak.

Lajos Mihály