Jogosan csináltak magánparkolót az udvarból?

2014. július 17., 07:15 , 705. szám

„Lakóházunk belső udvarán – talán magán az épülethez tartozó telken! – a közeli üzletet működtető vállalkozó a boltja falától öt méterre úgynevezett parkolásgátló fémkengyeleket állított fel. Ezáltal a közelben lakók nem hagyhatják többé a megszokott helyen autóikat, csak az üzletbe érkezők parkolhatnak ott. Hiába követeltük a vállalkozótól, semmilyen írásos engedélyt nem mutatott arra vonatkozóan, hogy jogosan állította-e fel a kengyeleket. A polgármesteri hivatalból kiküldött tisztviselő is csak szóban állította, hogy engedélyezték a parkolásgátlók használatát. Miként győződhetünk meg arról, hogy valóban jogos a vállalkozó eljárása, s mit tehetünk, ha mégsem?”

– A parkolásgátlók önkényes kihelyezése az út menti parkolóhelyeken és a lakóházak udvarán törvénytelen. Saját parkolót bárki csak a városi tanács és a közlekedésrendészet engedélyének birtokában alakíthat ki. Ezeket az engedélyeket is csupán közterületre, a kérvényező telkére adhatják ki a hatóságok, mások tulajdonát képező területre semmiképpen sem. Ezért azt tanácsolom, hogy követeljék írásban az említett hatóságoktól, adjanak ugyancsak írásban – azaz hivatalosan! – tájékoztatást arról, valóban engedélyezték-e a kengyelek kihelyezését. Arra az esetre, ha nem engedélyezték volna a vállalkozó eljárását, avagy megállapítást nyer, hogy a parkolásgátlókat a lakóházhoz tartozó magánterületen állították fel, ugyancsak írásban követeljék a hatóságoktól, hogy foganatosítsanak intézkedéseket az eltávolításuk, a jogsértő állapot megszüntetése érdekében. Amennyiben a hatóságok nem reagálnak kérvényeikre, forduljanak panasszal az ügyészséghez, illetve a bíróságtól is követelhetik a jogtalan állapot megszüntetését.

hk