Választási gyorstalpaló

2015. október 21., 11:10 , 771. szám

Vasárnap helyhatósági választásokat rendeznek Ukrajnában. Az alábbiakban csokorba szedtünk néhányat azon tudnivalók közül, amelyek a választópolgár hasznára lehetnek ezen a közösségeink számára fontos napon.

Hol és meddig lehet szavazni?

Országszerte valamennyi szavazókörzet kijevi idő szerint 8:00 órától 20:00 óráig tart nyitva. Számíthatunk rá, hogy ha valaki közvetlenül zárás előtt lépett be a szavazóhelyiségbe, még lehetőséget kap, hogy leadja a szavazatát. A szavazókörzet címének szerepelnie kell a helyi választási bizottság által kikézbesített meghívón, illetve tájékozódni lehet a választási bizottságnál és a helyi önkormányzatnál (községházán, polgármesteri hivatalban) is.

Kire lehet szavazni?

Az október 25-i helyhatósági választások alkalmával Kárpátalján megválasztják a községi, nagyközségi településvezetőket, tanácsi képviselőket és városi polgármestereket, illetve szavazni lehet valamelyik pártlistára a megyei tanács, a járási és városi tanácsok képviselőinek megválasztására. Így faluhelyen és a járási alárendeltségű városokban négy, a megyei alárendeltségű településeken három szavazólapot kap a választó.

A településvezetők és polgármesterek választása a hagyományos módon történik, azaz a szavazólapon szereplő nevek közül kell kikeresnie és megjelölnie a választónak az általa választott jelölt nevét.

A községi és nagyközségi tanácsok választása is a hagyományos módon, azaz egyéni választókörzetek szerint zajlik majd, tehát a választónak a szavazólapon szereplő névsorból kell választania.

A megyei és járási tanácsi, illetve a városi tanácsi képviselőket viszont listás szavazással választják meg ezúttal. A gyakorlatban a polgár által kézhez kapott szavazólapon szerepelni fog az induló pártok neve mellett azok helyi vezetőjének és annak a jelöltjének a neve is, akit az adott szavazókörzetben indítottak, szavazni azonban csak a pártra és nem az adott személy(ek)re lehet majd.

Ki jogosult szavazni?

Leegyszerűsítve: szavazásra azok az állampolgárok jogosultak, akik szerepelnek a választási névjegyzékekben. Normál esetben a polgároknak már kézbesítették a választási meghívót, amely azon túl, hogy emlékezteti őket a választás időpontjára és helyszínére, arról is tanúskodik, hogy az adott polgár szerepel a választási névjegyzékben. A névjegyzékbe történő felvételre október 22-ig volt lehetőség, ezt követően még a bíróság döntésével sem lehet változtatni a helyzeten.

Amennyiben a szavazópolgár valamely adata helytelenül szerepel a névjegyzékben, ezen szintén október 22-ig lehetett változtatni. A szavazókörzeti választási bizottságnak ugyancsak van lehetősége a szavazás napján kijavítani az adatokban felfedezett kisebb hibákat, elírásokat – egy helytelenül leírt nevet, születési évet, házszámot. A kiigazítást a választási bizottság elnöke vagy titkára aláírásával hitelesíti. Erre azonban csak abban az esetben kerül sor, ha egyébként nem férhet kétség hozzá, hogy a névjegyzékben éppen az a választó szerepel, aki szavazásra jelentkezett.

Hogyan szavazzunk?

A szavazáshoz feltétlenül vigyük magunkkal a személyi igazolványunkat! E nélkül nem adhatjuk le a szavazatunkat! Akkor sem adják ki a szavazólapokat, ha a személyi igazolvány nem érvényes.

Figyelem! Más személy helyett szavazni (beleértve a családtagokat és rokonokat is) tilos!

Amikor kikapjuk a szavazólapokat, alá kell írnunk a választói névjegyzéket, ami bizonyítja, hogy átvettük a szavazólapokat, s el kell látni kézjegyünkkel minden szavazólap ellenőrző szelvényét is. Az aláírás nem egyszerű formalitás: ezzel lehetetlenné tesszük, hogy valaki más vegye fel helyettünk a szavazólapunkat.

Figyeljünk oda, hogy a szavazólapokon ne legyen semmiféle oda nem való jelzés, különben utólag érvénytelennek minősíthetik azokat.

A választó személyesen tölti ki a szavazólapokat a titkos szavazásra fenntartott fülkében, és személyesen kell azokat a szavazóurnába dobnia. Ennek során nem fogadhat el semmiféle külső segítséget. Amennyiben a választó valamilyen betegség vagy fogyatékosság következtében nem képes egyedül kitölteni a szavazólapokat és/vagy a szavazóurnába dobni azokat, jogában áll a szavazóbizottság elnökének vagy egyik tagjának engedélyével segítséget kérni ehhez egy harmadik személytől, aki azonban nem lehet a választási bizottság tagja, valamelyik jelölt, egy helyi pártszervezet, esetleg az egyik jelölt megbízottja, netán hivatalos megfigyelő.

Figyelem! A választó nem adhatja át másnak a szavazólapjait, nem viheti ki azokat a szavazóhelyiségből! Ugyancsak tilos lefényképezni, videóra venni vagy bármilyen egyéb módon rögzíteni a szavazás eredményét a szavazófülkében, valamint nyilvánosan bemutatni a szavazás eredményét a szavazóhelyiségben.

A szavazólapra a választó „keresztet” rajzol (+), vagy más módon jelöli a választását. Egy szavazólapon csak egy helyi pártszervezetre szavazhat, egy jelöltre az egymandátumos választókerületben, és egy jelöltre a településvezető, polgármester tisztségére.

Figyelem! A szavazólapokon nincs lehetőség „Mindenki ellen” szavazni, a választó tehát csak az indulók valamelyikére voksolhat. Amennyiben bármilyen más jelzést is ejt a választó a szavazólapon, esetleg valamilyen megjegyzést, „kívánságot” ír rá, azt érvénytelennek minősíthetik.

Ha a szavazólap kitöltése közben a választó hibát vétett, jogában áll kérvényben új szavazólapot kérni a választási bizottság tagjaitól. Új szavazólapot azonban csak egy ízben igényelhet valaki.

ntk