„Jöjjön el a Te Országod”

2015. január 2., 10:08 , 729. szám

Máté evangéliuma 6. rész 10. vers és a Heidelbergi káté 123. kérdés-felelete: „Jöjjön el a Te Országod”. Azaz: vezérelj minket úgy a Te Igéddel és Lelkeddel, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd meg és növeljed a Te anyaszentegyházadat. Pusztítsd el az ördög munkáit és minden ellened feltámadt hatalmat, minden gonosz tervekkel egyetemben, melyek a Te szent beszéded ellen gondoltattak ki. Míglen eljövend a Te országod tökéletessége, amikor Te leszel mindenekben.

Kedves Testvéreim!
Istennek országa és a világ – a mai világunk, felgyorsult századunk – sajnos,  két egymástól távol levő birodalom. Persze, vannak emberek, vannak szívek, ahol pozitív értelemben e kettő egyesül, mégpedig úgy, hogy a világban élünk, de szívünk Istennek országához vágyakozik. Sokszor nagy teher ez, hiszen a világban élünk, és ez nagy hatással van ránk, egész testi és lelki valónkra. Emberek vagyunk, a világ zaja behatol egészen a szívünkig, ott megpróbálja elfoglalni és vezetni életünket. A keresztény ebben is különbözik a világ fiaitól (a Biblia a Sátán szolgálatában állókat nevezi így): nem engedi, bármilyen erős is a világ lelki sodrása, hogy elforduljon Istenétől. Erős hittel kapaszkodik bele, és a Biblia, a Templom közössége, a hívő emberek imádsága erőt ad, hogy megmaradjunk Isten mellett.
Bár Isten szereti az embert, de az ember életvitelével és gondolkodásával predestinálja magát Isten mellett vagy éppen ellene. Ezért Isten gyermekei az Ő országának örökösei – a világ fiai a Sátán birodalmának örökösei. Isten országáról azt írja a Biblia, hogy a megnyugvás, a béke és a szenvedés, betegség, halál elmúlásának hona. Ahol Isten lesz mindenütt mindenekben. A sátán öröksége pedig az örök szenvedés, amit ember nem is tud megérteni, hogy milyen szörnyű lesz. Isten azt akarja, hogy az Ő részei legyünk itt földi és majdan örök életünkben is.
De az ember dönt, az ember választ urat magának. De nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy az Istent szolgáljuk teljes szívvel, elménkkel és erőnkkel, vagy a Sátánt. Nincs köztes út. Mindenki szolgál valakit, kérdés, hogy elgondolkodtunk-e azon, hogy vajon életünkkel, hitünkkel vagy hitetlenségünkkel kit szolgálunk.
Testvéreim, a Biblia szerint támad a Sátán. Az elmékben, a lelkekben sötétség van, lelketlenség, szeretetlenség, anyagiasság. Es ez a fajta viselkedés Isten ellen való.
Imádkozzunk azért, hogy megtartson minket Isten a világ sodrása, lelketlensége ellenére is, továbbá, hogy tartsa meg és növelje Isten az anyaszentegyházat – mondja a káté, és valóban nagy szükségünk van arra, hogy a keresztény emberek ne egymás ellen, hanem Istenért, egymásért jót tegyenek. Ezzel is megmutatva Isten jóakaratát.
Kívánom, hogy Isten országa és Isten szeretete töltsön el minket lelki örömmel, hisz Ő a legcsodásabbat készítette el az övéinek. Ámen.

Nagy János
református lelkipásztor