Idézd fel, kutasd, őrizd

2015. február 24., 18:50 , 737. szám

Február 20. és 22. között a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében került megrendezésre a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében a szórványban oktatók konferenciája.

Az idei szórványkonferencián Rahó, Huszt, Kovászó, Bustyaháza, Aknaszlatina, Terebesfejérpatak, Nagybocskó, Szolyva, Csomafalva, Királyháza, Csepe és Fancsika magyar tannyelvű óvodáinak, kisiskoláinak, vasárnapi iskoláinak összesen 27 nevelője, tanítója vett részt.
A konferencia megnyitóján Takács Mária, a Bustyaházai Szent Erzsébet Katolikus Óvoda vezetője, a KMPSZ szórványfelelőse köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy az idei szakmai fórum legfőbb célja az, hogy a résztvevők megoszthassák egymással a szórványoktatás mindennapjai során megtapasztalt, átélt problémákat, a terveket, sikerélményeket, tanítási módszereket, továbbá maguk tegyenek javaslatot arra, hogy a jövőben milyen programokat, témákat tartanának a leghasznosabbnak a konferencia keretében. Mindezt azért, hogy a szórványfelelős is tisztábban láthassa a jelenlegi helyzetet, a felmerülő problémákat, s azokat az érintettek szószólójaként közvetíthesse az illetékes személyek irányába.
A megnyitót követő első előadást a salánki történész-könyvtáros-kézműves Kalanics Éva tartotta A magyar identitástudat megőrzése témában. Előadása kezdetén az ókori római államférfi, Cassiodorus gondolatát idézte, amely minden magyar ember számára megszívlelendő: „Őseid emlékét éjjel-nappal idézd fel. Kutasd néped bölcsőjét, őrizd meg a történt tények és évkönyvek okmányait, mert nem szép dolog az, ha saját hazádban, mint idegen jársz.”  Majd, a vasárnapi iskolák vezetőinek beszámolóját követően Szilágyiné Tóth Gabriella óvodapedagógus tartott előadást Nyelvtanulás játékkal, tánccal címmel. A nap zárásaként pedig Szilágyi László, a főiskola néptánc szakkörénekvezetője tartott táncházat.
A konferencia másnapján Gabóda Éva főiskolai tanár a kompetenciafejlesztés, a kompetencia alapú óvodai csomagok, Braun Éva, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet módszerésze a magyar nyelv oktatása Kárpátalján, dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke az óvodai-iskolai nevelés időszerű kérdései, Márkus Anita, a Gáti Színjátszó Szakkör vezetője a drámapedagógia kapcsán tartott előadást.
A konferencia megvalósulását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

er