Egy lánglelkű viski ifjú emlékére

„Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk”

2015. március 3., 19:43 , 738. szám

Február 26-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében került átadásra a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, vagyis az első kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezet alapító elnökéről, Fodó Sándorról elnevezett kulturális központ.

Bozsik Béla, beregszászi magyar konzul köszöntőjében kiemelte: bár aggódással, félelemmel teli mindennapjaink közepette valószínűleg igen ritkán kerül sor mostanság hasonló eseményre Kárpátalján s az egész országban, az esemény időpontjának miértjére egyértelműen választ kaphatunk a névadó pályafutását szemlélve. Valószínűleg neki is feltették a kérdést annak idején, hogy most van-e itt az ideje műkedvelő mozgalmat indítani vagy épp megalakítani a KMKSZ-t, de azzal, hogy ezeket megtette, egyértelműen azt üzente környezete és a külvilág felé, hogy mindenkor és minden körülmények között a lehető legtöbbet kell tennünk a kárpátaljai magyarság megmaradásáért. A megmaradáson túl pedig otthon is kell lennünk Kárpátalján, amelyben a Fodó-központ is segít. S hogy milyen lesz a jövő, az e helytől és annak dolgozóitól is függ.
Dr. Brenzovics László parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke „lelkes és lelkesítő” emberként emlékezett Fodó Sándorra. Olyan ember volt ő, aki hihetetlen energiát volt képes adni az embernek akkor is, amikor már azt gondolta, hogy valami nem sikerül. S ő maga ékes példát adott másoknak akkor, amikor a Szovjetunió idejében létrehozott egy független magyar szervezetet. Lelkesítő jelenléte egyfajta biztonsággal töltötte el az embert abban, hogy egy cél, egy terv megvalósulhat. Számára mindig az volt az első, hogy mit tudna tenni a közösségért, a magyarságért. Hitet adott abban, hogy jobbá lehet tenni az életet, s nincsenek olyan körülmények, nehézségek, amelyekkel ne lehetne szembeszállni, s velük szemben eredményeket elérni. Nemzedékeknek volt ezáltal példaképe. A központ, amely a közösséget szolgálja majd, méltó emlék számára, s ameddig ezek a közösségek, közösségeink élnek, addig emlékezni fognak a kárpátaljai magyarság eme kiválóságára.
Dr. Orosz Ildikó, a főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy február 26-a Fodó Sándor és egyben a KMKSZ születésének is az évfordulója. Orosz Ildikó visszaemlékezése szerint Fodó Sándor színes egyéniségű, lánglelkű ifjú volt, aki viski parasztfiúként jutott el az észtországi Tartu egyetemére, s az európai gondolkodású, szabad szellemű légkörben való „nevelkedés” hatására hamarosan egyetemi professzora utódját látták benne. Ő azonban hazatért, s az ungvári egyetem magyar tanszékén tanított magyar és észt nyelvet. Közben többek között művelődési kört hozott létre, s széles körű tevékenységével felrázta a diákságot, aktivizálta a diákságot. Egy, a Szovjetunió kommunista pártjához intézett beadvány miatt, amelyben a magyarok számára biztosítandó jogok betartását szorgalmazták, eltávolították munkahelyéről. Ő azonban vállalt igéjének tükrében, miszerint „Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk”, töretlenül haladt előre, mindig a magyarságért dolgozva.
Végezetül Kudlotyák Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet igazgatója biztosította a jelenlévőket arról, hogy a szervezet, amely a közeljövőben kiállításoknak, különböző kulturális eseményeknek otthont adó Fodó Sándor Kulturális Központ igazgatását végzi majd, mindig igyekezni fog, hogy pezsgő kulturális élet folyjon annak falai között.
A visszaemlékezéseken túl a jelenlévők bepillantottak az 1940. február 26-án az egykori koronavárosban, Visken született irodalmár, nyelvész, közéleti személyiség életét és tevékenységét bemutató In memoriam Fodó Sándor c. dokumentumfilmbe, s megtekinthették a Fodó Sándor életét és munkásságát bemutató képkiállítást is.  
Az ünnepség fényét magyar költők megzenésített verseinek előadásával a főiskola diákjai, Bodor Viktória, Deák Betti, Sütő Réka és Simon Dávid alkotta Almanach Együttes emelte.
Az átadóünnepséget megtisztelte jelenlétével Balogh Dénes, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, Majnek Antal római katolikus megyéspüspök, Demkó Ferenc görögkatolikus esperes, a KMKSZ Elnökségének és Választmányának tagjai, Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, a szakképzési intézet vezetőségének tagjai, munkatársai, s a Fodó-díjasok is.

er