A pedagógusi munkaviszonyról

2015. június 10., 09:18 , 752. szám

„Évekig tanítottam másodállásban egy zeneiskolában, majd főállású zenetanár lettem, de akkor is csak részmunkaidőben (heti 8 óra) dolgoztam. Beszámítanak ezek az évek a pedagógusi munkaviszonyba?”

– Mindenekelőtt tisztázzuk, miért lehet fontos a pedagógusi jogállás: 1) a pedagógusi munka bizonyos feltételek mellett a szolgálati évek után járó pótlékra jogosítja fel a munkavállalót; 2) megfelelő pedagógusi munkaviszonnyal korkedvezményes nyugdíjazásra is jogot formálhatunk.

Ukrajna törvénye az oktatásról 57. paragrafusa vezeti be a pedagógusok és a tudományos-oktatói munkát végzők számára a szolgálati idő után járó pótlék garanciáját. A pótlék folyósítását szabályozó, a Miniszteri Kabinet 2001. január 31-i, 78. számú határozatával jóváhagyott Rendelkezés kimondja, hogy a pótlékra feljogosító munkaviszonyba az azokban a munkakörökben eltöltött szolgálati idő számít bele, melyek szerepelnek a kormány 2000. június 14-i, 963. számú rendelete által jóváhagyott listában. A szóban forgó lista tartalmazza a tanári tisztséget.

A munkaviszony után járó pótlék folyósítását szabályozó Rendelkezés 4. pontja azt is rögzíti, hogy azon vállalati, intézményi vagy szervezeti dolgozók esetében, akik főfoglalkozásuk mellett oktatói tevékenységet is folytattak oktatási intézményekben, tanévenként legalább 180 óra időtartamban, a szolgálati idő után járó pótlék folyósításához figyelembe veendő munkaviszonyhoz hozzáadódnak azok a hónapok, amelyekben oktatói munkát végeztek. A szolgálati idő után járó pótlék folyósításához figyelembe veendő munkaviszonyhoz ugyancsak hozzáadódik az az idő, amelyet az adott személy másodállásban (legalább 0,25-ös illetményalappal) pedagógusi vagy tudományos-oktatói munkakörben dolgozott le.

Ily módon megállapítható, hogy amennyiben az ön másodállású munkavégzése megfelel a szolgálati munkaviszony után járó pótlék folyósítását szabályozó Rendelkezés 4. pontjában rögzített feltételeknek, ezért az időszakért is jogosult a pótlékra.

Ami főállású zenetanárként végzett munkáját illeti, ebben a minőségben az ön esete a szolgálati munkaviszony után járó pótlék folyósítását szabályozó Rendelkezés 2. pontjának hatálya alá esik, ami szintén jogosulttá teszi a pótlékra. Ilyenkor azonban hatályba lép a Rendelkezés 8. pontja, amely kimondja, hogy amennyiben a dolgozó a bértarifa által előírt normánál több, vagy kevesebb munkát végez, a pótlék összege is a munkaterheléssel arányosan nagyobb vagy kisebb lesz.

Ami a korkedvezményes nyugdíjazást illeti, Ukrajna törvénye a nyugdíjellátásról 55. paragrafusának e. pontja értelmében öregségi nyugdíjra életkortól függetlenül azok az oktatási, egészségügyi és szociális dolgozók jogosultak, akik 25-30 évnyi speciális munkaviszonnyal rendelkeznek az azon lista szerinti intézménytípusok és munkakörök valamelyikében, melyet a kormány által meghatározott rend szerint állítanak össze (részletesebben lásd a kormány 1993. november 4-i, 909. számú rendeletével jóváhagyott listát!). Ezen a listán a zeneiskolai tanári munkakör is szerepel.

A hatályos jogszabályok értelmében a tisztség betöltésének tényére nincs befolyással, hogy főállásról vagy másodállásról van-e szó, ugyanakkor a Nyugdíjalap nemritkán megtagadja a korkedvezményes nyugdíjazást, ha a kérelmező másodállásban látta el az erre feljogosító munkakört. Vagyis előfordulhat, hogy a bírósághoz kell fordulnia, ha ragaszkodik a másodállásban ledolgozott idő beszámításához a pedagógusi, azaz korkedvezményes nyugdíjazásra jogosító munkaviszonyába.

hk