Megfosztható-e szülői jogaitól a gondatlan apa?

2015. szeptember 9., 09:52 , 765. szám

„Kérhetem-e a bíróságtól, hogy fossza meg szülői jogaitól az apámat? Anyám már több mint 10 éve elvált apámtól, aki a tartásdíjat csak a bíróság határozata nyomán fizette, velem sosem tartotta a kapcsolatot. Azt szeretném, hogy később ne követelhessen tőlem hivatalosan semmilyen pénzbeli segélyt. Kérem, árulja el, mit kell tennem!”

Ukrajna családi törvénykönyvének 164. paragrafusa rendelkezik arról, milyen esetekben fosztható meg valaki a szülői jogoktól. Apja esetében a szülői kötelességek teljesítése alóli kibújás okán kezdeményezhető a szülői jogoktól való megfosztás. Az erre vonatkozó keresetet a bíróságon benyújthatja a másik szülő, a gyermek mellé kijelölt gyám vagy megbízott, a gyámhatóság, az ügyész, valamint maga a gyermek is, ha elmúlt már 14 éves. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a 14 éven felüli személy 18 éves koráig minősül gyermeknek.

Tehát ha ön elmúlt 14 éves, de nem töltötte be 18. életévét, jogában áll keresetet benyújtani a bíróságon, amelyben apjának a szülői jogoktól való megfosztását kéri. Az ilyen ügyek tárgyalásába kötelezően bevonják az ügyészt és a gyámhatóságot.

hk