Miként vonható vissza a fellebbezés?

2016. július 27., 08:12 , 811. szám

„Ügyemben a bíróság első fokon számomra kedvezőtlen döntést hozott, ezért megfellebbeztem azt. Azóta meglehetősen sok idő eltelt anélkül, hogy hírt kaptam volna a fellebbezés sorsáról. Időközben egy jogszabályi változásból kifolyólag a bíróság döntése többé nem jár anyagi hátránnyal a számomra, ezért okafogyottá vált a fellebbezés, és úgy gondolom, célszerű volna visszavonni azt. Hogyan tehetem ezt meg?”

– A Polgári perrendtartási törvénykönyv 300. cikkelyének 2. pontja értelmében a fellebbezőnek jogában áll visszavonni a fellebbezést mindaddig, amíg azt vizsgálni nem kezdte a fellebbviteli bíróság. Ehhez a fellebbezőnek kérvényt kell benyújtania, amelyet megvizsgál a fellebbviteli bíróságnak az ügyben illetékes bírája, s végzést ad ki a fellebbezés visszaadásáról. A kérvény ügyében a bíró egymaga dönt, azaz nem rendeli be a perben érintett feleket, nem hallgatja meg őket.

Ugyanakkor tudnia kell azt is, hogy a fellebbezőnek a fellebbezési eljárás ideje alatt bármikor jogában áll lemondani a fellebbezés lehetőségéről (lásd a 300. cikkely 4. pontját!). Ne feledje azonban, hogy ebben az esetben a későbbiekben már nem nyújthat be fellebbezést ugyanezen indoklással. Ilyenkor a bíróságnak nem feladata vizsgálni, vajon sérülnek-e a fellebbező jogai a lemondás miatt, csupán végzést ad ki az eljárás beszüntetéséről az adott fellebbezés ügyében.

Miután azt írja, hogy a fellebbezés benyújtása óta sok idő telt el, nem kizárt, hogy a bíróság időközben már határozott az ügyben – bár a fellebbviteli eljárás megindításáról, vagy a fellebbezés elutasításáról önt elvben mindenképpen tájékoztatni kellett volna. Ha a fellebbviteli bíróság nem fogadta be a fellebbezést, vagy befogadta ugyan, de megvizsgálva helybenhagyta az első fokú határozatot, az azóta már jogerőre emelkedhetett, vagyis okafogyottá vált a fellebbezés visszavonása. Azt tanácsolnám ezért, hogy mindenekelőtt tájékozódjon a bíróságon fellebbezése és az első fokú bírósági határozat sorsáról.

hk