Gyakori kérdések

Az Egán Ede Jótékonysági Alapítványhoz pályázók figyelmébe!

2016. augusztus 24., 11:02 , 815. szám

Általános kérdések

1. Egy személynek van több vállalkozása, pályázhat-e minddel?

Nem, egy személy, ebben a pályázati körben csak egy pályázatot nyújthat be. (A kataszteri pályázatban viszont magánszemélyként az is pályázhat, aki a többi három kategóriában egyéni vállalkozóként vagy vállalkozás képviselőjeként már nyújtott be pályázatot.)

2. Az árajánlat fordítása szükséges?

Igen. Nem hivatalos, a pályázó által készített fordítást kell az irodákba bevinni a munkatársaknak.

3. A pályázók pénzt kapnak vagy eszközöket?

A nyertes pályázók minden esetben pénzt kapnak, az alapítvány nem vesz és nem szolgáltat senkinek ki eszközöket.

4. Hogyan igazoljam, hogy befizettem a kötelező önrészt?

Miután megkötöttük a támogatási szerződést a nyertes pályázóval, a pályázó kérjen számlát attól, akitől megveszi az eszközt arról az összegről, amit ő kifizetett. A támogatás folyósítására ezután kerülhet sor.

5. A kötelező önrészt (20%) hová kell utalni?

Nyertes pályázat esetén az önrészt, a megvásárolni kívánt  eszközt eladó, hivatalosan bejegyzett vállalkozásnak kell átutalnia.

6. A benyújtandó dokumentumokat le kell fordíttatnunk?

Nem. Az alapítvány magára vállalja a dokumentumok fordítását. Kivételt képez az árajánlat. De ez utóbbit a pályázó személyesen is lefordíthatja, és írásban vállalja annak hitelességét.

7. Csak Magyarországon, illetve Ukrajnában lehet megvásárolni a megpályázandó eszközöket?

Igen. A beszerzendő termék forgalmazójának ukrajnai vagy magyarországi bejegyzésű cégnek kell lennie.

8. Bizonyítanom kell-e, hogy nincs adóhátralékom?

Csak a több mint 1 éve bejegyzett vállalkozások esetében, és csak a szerződéskötés előtt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó köztartozás-mentességét igazolja.

9. Miért nem lehet számítógépre pályázni?

Pályázati kritérium. Jelen pályázati kiírás ezt nem teszi lehetővé.

10. Pályázhat-e számítógépre szoftverfejlesztő vállalkozás?

Nem pályázhat.

11. A nyomdaiparban dolgozom. Pályázhatok-e személyi számítógépre?

Nem pályázhat.

12. Ha a vállalkozásom Kárpátalján működik, de a lakcímem nem kárpátaljai, akkor pályázhatok?

Pályázatot a kárpátaljai lakcímmel rendelkező egyéni vállalkozók és a kárpátaljai bejegyzési című mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be (illetve ennek tényét és dokumentumait legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig kell igazolni). Kizárólag mikro- és kisvállalkozás esetében a törvényes képviselő kárpátaljai lakcímmel nem kell, hogy rendelkezzen abban az esetben, ha beszél magyarul, és ezt igazolni tudja.

13. Ha több vállalkozással rendelkezem, akkor beadhatok-e különböző pályázatokat?

Nem adhat be.

14. Egy vállalkozó több ágazatban is be szeretné adni pályázatát. Párhuzamosan készítheti mind a hármat, vagy csak sorrendben tudja beadni?

Amennyiben egy magánszemély több vállalkozásban is tulajdonos, vagy képviseletre jogosult, úgy jelen kiírás és az Alapítvány által meghirdetett többi kiírás keretében összesen csak egy, tulajdonában lévő, vagy általa képviselt vállalkozás nyújthat be pályázatot / nyerhet támogatást. Abban az esetben, ha valakinek több cége is pályázik, valamennyi pályázat kizárásra kerül.

15. Egy kategórián belül lehet-e több eszközre pályázni?

Igen, a keretösszegen belül.

16. Egy pályázaton belül lehet-e több kategóriára pályázni?

Nem lehet.

17. A szükséges dokumentumok benyújtásánál, esetleges hiány esetén van-e lehetőség a későbbi hiánypótlásra?

Az alapítvány munkatársai csak abban az esetben vehetik át a pályázatot, ha a pályázó minden szükséges, kötelezően benyújtandó iratot be tud mutatni.

18. Az alapítvány munkatársai segítenek-e a pályázatok kitöltésében?

Az Egán Ede Jótékonysági Alapítvány munkatársai csak formailag ellenőrizik a pályázatot, de tartalmilag nem módosíthatják.

19. Ha megnyerem a pályázatot, akkor mi történik a szubvenciómmal?

Abban az esetben, ha az Ön pályázata nyer, akkor ilyen nagy összegű bevétel esetén a szubvenció átszámolásra kerül, és nagy rá az esély, hogy megfosztják tőle.

20. Hogyan igazolhatom a köztartozás-mentességet?

Nyilatkozat / finanszovij zvit, amit az adóhivatalban kell igényelni.

21. Ha ebben a pályázati körben nem nyerne a pályázatom, akkor a későbbiekben meghirdetett pályázatokhoz felhasználhatom a már meglévő számlákat?

Abban az esetben, ha a később meghirdetett pályázat ezt lehetővé teszi.

22. Kisvállalkozóként működtetek panziót a lányommal közösen, de nincs felvéve hivatalosan alkalmazottnak. A lányom rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel. Beszámítható-e pluszpontnak így is? Ha nem, mit kell tennem, hogy beszámítható legyen? Elég egy szerződés köztem és a lányom között?

Ha magánszemélyként pályázik, akkor kizárólag a pályázó végzettsége vehető figyelembe. Ha vállalkozásként pályázik, akkor a pályázati felhívás 9. h) pontja értelmében a pályázó munkatársának szakirányú végzettsége szükséges. A pályázat abban az esetben felel meg a fenti értékelési szempontnak, amennyiben a pályázó igazolni tudja, hogy a lánya hivatalosan alkalmazottként fel van véve.

23. Van-e korhatár a pályázatoknál?

A pályázati szabályzatok nem állapítanak meg korhatárt.

24. Üzleti tervet kell-e mellékelni a pályázathoz?

A pályázati szabályzat és felhívás értelmében csak a pályázati űrlapot kell kitölteni, üzleti terv mellékelése nem szükséges.

25. Pályázhatnak-e civil szervezetek?

Nem, a jelenlegi pályázati kiírások nem adnak lehetőséget civil szervezeteknek a pályázásra.

26. Mikro- és kisvállalkozók eszközbeszerzésére kiírt pályázaton sütőberendezés vásárlása lehetséges-e?

Igen, amennyiben illeszkedik a pályázó tevékenységi köréhez. Ha a pályázó példának okáért pék, akkor igen, amennyiben például gépjárműszervize van, akkor nem.

27. Kitölthetem-e a pályázati űrlapot kézzel?

Nem, a pályázati űrlap csak elektronikusan kitöltött formában adható le, az áttekinthetőség és az olvashatóság érdekében.

28. Az ÁFA (PDV) elszámolható költség-e?

Amennyiben a pályázó vissza tudja igényelni az ÁFA-t (PDV), abban az esetben nem elszámolható költség. Amennyiben a pályázó nem tudja visszaigényelni, abban az esetben elszámolható költség.

29. A pályázó pályázhat-e több kapcsolható eszközre egy pályázatban, a megadott összeg keretein belül?

Igen.

 

Mezőgazdasággal kapcsolatos kérdések

30. Vásárolható-e nagyobb értékű új traktor, ha vállalom a nagyobb önerőt?

Igen, amennyiben a pályázó vállalja a nagyobb önerő biztosítását. A pályázónak legalább 20%-nyi önrészt kell biztosítania, amely egy nagyobb értékű eszköz beszerzése esetén magasabb is lehet.

31. Mivel nincs olyan KVED, ami a borászatot takarja, elég, ha működési formája a szőlő-gyümölcs termesztés?

Igen. Pályázhat ezzel a formával.

32. Ha egy családtagom nevén van a föld, akkor hogyan igazolom, hogy rokonom?

A rokonsági fokot nem kell igazolniuk, a bérbeadó és a bérlő között elegendő egy egymás közötti magyar nyelvű szerződés.

33. A pályázat benyújtásakor kinek a nevén kell, hogy szerepeljen a föld tulajdonjoga?

A pályázó vállalkozóén. Ellenkező esetben bérleti szerződést kell benyújtania.

34. A földbérleti szerződésnek meddig kell érvényesnek lennie?

Minimum a támogatási szerződés végrehajtásának idejéig (5 év).

35. Új aggregátor (motor) vásárlására lehet-e pályázni, amelyet a pályázó a traktorában cserélne?

Nem, mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök vásárlására lehet pályázni, alkatrészek vásárlására nem.

36. Mezőgazdász vehet-e erőgépet privát személytől (a szomszédjától)?

Nem, csakis új eszköz megvásárlása támogatható, az ezzel foglalkozó kereskedőtől.

37. Méhészeknek is kell bejelentett gazdasággal rendelkezniük?

Igen, a szerződéskötés pillanatában már bejegyzett vállalat vagy vállalkozás kell legyen.

38. Lehet-e egyszerre több mezőgazdasági eszközre pályázni?

A szabályzat nem zárja ki a lehetőséget.

 

Turisztikával kapcsolatos kérdések

39. Turizmus kategóriában a pályázónak nincs kész a tulajdonlapja, tud-e pályázni eszközbeszerzésre?

Igen, pályázhat. Az önkormányzattól kérjen igazolást, hogy a tulajdonában van az épület.

40. Beszámítható-e pluszpontnak turisztikai beruházás esetén a földterület megléte, ha a pályázó faházat szeretne építeni?

Nem számítható be.

Indoklás: A földterület biztosítása nem jelent előnyt a pályázatértékelés során, hiszen amennyiben a projekt tárgyát képező eszköz rendeltetésszerű üzemeltetéséhez földterület szükséges, annak használati jogát igazoló dokumentumok(tulajdoni lap, bérleti szerződés) a pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok részét képezik a pályázati felhívás 7. pontja értelmében.

41. Ha építeni szeretnék, mikor kapom meg az igényelt összeget?

Építési beruházás esetén a támogatás összegét utófinanszírozás formájában a számlák kifizetését követően kapja meg, amennyiben felmutatja a teljesítési igazolást.

42. Falusi vendégházam van, eszközökre szeretnék pályázni, fürdőkabinra, kádra, WC-re pályázhatok-e? Megvan a fűtési rendszerem, gázkazánnal működik. Vehetek-e eszközként egy vegyes tüzelésű kazánt?

Tekintettel arra, hogy az ön által megjelölt eszközök a falusi vendégház infrastrukturális fejlesztését szolgálják, és azokat szakemberek igénybe vételével be kell építeni a rendeltetésszerű használathoz, ön csak a B komponens „Turisztikai beruházások támogatása” kategóriában nyújthatja be pályázatát.

Indoklás: Beruházásnak minősül az új tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, valamint a meglévő tárgyi eszköz bővítése, átalakítása, és az annak rendeltetésváltozását eredményező tevékenység.

Beruházási ráfordítás minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként rendeltetésváltás, funkcióbővülés jött létre. Ilyen munka például a mosdó, a WC, a fürdőszoba, a konyha, fűtési rendszer kialakítása. Lényeges, hogy amennyiben az épület egészének, vagy egy részének a funkciója bővül, akkor az ezzel kapcsolatos munkák mindegyike a beruházás hasznos ráfordításának minősül. Az ön által megjelölt berendezéseket az épület szerkezetébe építik be, a berendezések annak használhatóságát segítik, azzal egybe vannak építve, azokat csak szétbontással, kibontással lehet az épülettől elválasztani.

43. Turizmuson belül konyhagépek újítása pályázható?

A pályázati felhívás alapján kizárólag új eszköz beszerzése támogatható.

44. Pályázhatnak-e turizmusban beruházásra, amennyiben a ház hitelre lett véve, és még fizetik?

Pályázhat. Ugyanakkor a pályázónak figyelemmel kell lennie a pályázati felhívás 11. pontjára:

„A Pályázó vállalja, hogy a támogatási szerződés aláírását követően nem idegeníti el a támogatásból megvalósult fejlesztés tárgyát képező eszköz(öke)t 5 évig, ill. a támogatott ingatlant, létesítményt 7 évig, továbbá ezeket a rendeltetésüknek megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használja, üzemelteti.”

45. Egy házaspárnak van két háza, az egyiket turistafogadásra használják, a másikban laknak; amit turizmusra használnak, az a férj tulajdona, de a feleség nevén van bejegyezve a vállalkozás. Kell-e közöttük szerződés?

Amennyiben nincs házastársi közösvagyon-megosztás, a férj nevén lévő ingatlan 1/2 tulajdoni hányada a feleséget illet, akkor is, ha ez a kataszteri nyilvántartásba nincs bejegyezve. Ebben az esetben nem kell szerződés, azonban a házastársi viszony fennállását nyilatkozattal vagy egyéb okirattal igazolni kell.

 

Vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos kérdések

46. Egy büfét működtető egyéni vállalkozó (beregszászi kürtőskalácsos), aki gyors meleg­ételek elkészítésével foglalkozik, milyen eszközökre kérhet támogatást?

A pályázók technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növeléséhez, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználásához közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzésére pályázhatnak, azonban semmilyen fuvarozási tevékenységhez kapcsolódó eszköz beszerzése nem támogatható.

47. Kisvállalkozó vásárolhat-e gépjármű-utánfutót mint eszközt?

Amennyiben az eszköz a tevékenységgel kapcsolatos fejlesztéshez szükséges.

48. Kereskedelemben tevékenykedő, autóalkatrészeket forgalmazó egyéni vállalkozó pályázhat-e?

Igen.

49. Milyen vállalkozás minősül vendéglátóipari egységnek?

Minden olyan vállalkozás, amely tevékenysége kizárólag a vendéglátásra korlátozódik, pl.: étterem, kávézó, bár, kifőzde stb.

50. Mi tartozik a kereskedelmi eszközökhöz? Az, amit továbbértékesítek, vagy az olyan eszköz is, amely az értékesítés elősegítéséhez kell?

A pályázat keretében forgóeszköz (továbbértékesített termék) nem támogatható, állóeszköz (az értékesítést elősegítő eszköz) igen.

51. Hentes vagyok, hűtőkamrára lenne szükségem; ez kereskedelmi eszköz?

A hűtőkamra beruházásnak minősül, és nem kereskedelmi eszköz. Beruházás a vállalkozások eszközbeszerzése keretében nem támogatható.

Beruházásnak minősül az új tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, valamint a meglévő tárgyi eszköz bővítése, átalakítása, és az annak rendeltetésváltozását eredményező tevékenység.

Beruházási ráfordítás minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként rendeltetésváltás, funkcióbővülés jött létre. Lényeges, hogy amennyiben az épület egészének vagy egy részének a funkciója bővül, akkor az ezzel kapcsolatos munkák mindegyike a beruházás hasznos ráfordításának minősül. Az ön által megjelölt hűtőkamra az épület szerkezetébe kerül beépítésre, annak használhatóságát segíti, azzal egybe van építve.

52. Cukrász miért nem vehet dagasztót, miközben a pék vehet?

A cukrászda is pályázhat dagasztóra.

53. Boltba való bútorzat, kirakodópolcok pályázhatóak?

Igen, pályázhatóak.

54. A vállalkozásom kapacitását az is bővíti, ha szellőzőrendszert veszek. Ez pályázható?

Igen, pályázható, amennyiben ön a „Turisztikai beruházások támogatása” kategóriában pályázik. Szellőzőrendszer beépítése beruházásnak minősül.

55. Kávézó mint vállalkozás esetében mi tartozik a kapacitásbővítés vagy innovációs eszközök körébe?

Pályázni lehet minden olyan projekttel, amely elősegíti az adott vállalkozás fejlődését, versenyképességét és fennmaradását.

56. Vállalkozásom van, ami azzal fog foglalkozni, hogy ipari gépeket vásárol meg és ad bérbe. Pályázható vagy nem?

Pályázható.

57. Rendszeresen büfésként veszek részt turisztikai fesztiválokon; pályázhatok-e mobil pizzériára?

Pályázhat.

58. Látványpékségre lehet-e pályázni?

Lehet.