Első alkalommal tartottak Szent István-napi ünnepséget és családi napot Pallóban

2017. augusztus 23., 08:31 , 867. szám

Az ungvári járási Pallóban közel 430-an élnek, 70%-uk magyar ajkú. A kis közösség életében azonban már rég nem történt semmilyen kulturális, közösségi esemény. A helyzetet nehezíti, hogy sem iskolája, sem óvodája nincs a falunak. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség helyi alapszervezete és a pallói görögkatolikus egyház összefogásával azonban több év után ismét ünnepséget szerveztek, melyen Szent Istvánról emlékeztek meg, valamint családi napot is tartottak.

A szervezők célja az volt, hogy fiatalokat és időseket megszólítva közösségbe tömörülve hozzák össze a falu családjait. Sajnos, az időjárás nem kedvezett a rendezvénynek, ennek ellenére szép számmal gyűltek össze az ünnepelni vágyók a helyi görögkatolikus templomban.

Az esemény elején Fülöp János atya szentmisét celebrált, majd ezt követően kezdetét vette a megemlékezés.

Kerek Margit, a KMKSZ Pallói Alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és megnyitotta a rendezvényt. Beszédében bemutatta Szent István életútját, és beszélt azokról a nehéz időkről, amelyek akkor következtek be, miután Kárpátalját elcsatolták az anyaországtól. Kiemelte, hogy bár nehéz időket élt meg a kárpátaljai magyarság, mégis igyekezett nem megfeledkezni gyökereiről. Hiszen nem tudja levetkezni azt, hogy magyarul álmodik, magyarul imádkozik és magyarul beszél. Az alapszervezet elnöke minden megjelent számára örömteli együttlétet kívánt.

Andrejcsák-Tóth Anetta ungvári járási képviselő, a KMKSZ ungvári járási körzetese köszöntőjében elmondta, hogy Szent István hatalmas elszántsággal, ugyanakkor végtelen alázattal szolgálta nemzetét. Puritán jelleme, megrendíthetetlen hite vezette munkájában, mely nyomán alakja példaként állt a későbbi korok nemzedékei előtt, és állhat előttünk most is. Mint mondta, István király tetteinek ereje abban rejlett, hogy nélkülözött mindenfajta öncélúságot, s ezáltal biztonságot, hitet, jövőképet adott az országnak. A képviselő kiemelte, hogy szavak helyett tettekkel, ígéretek helyett munkával állhatunk csak meg a vállalt feladat és embertársaink előtt, ahogyan ezt államalapító királyunk is tette.

Molnár Sándor, Palló polgármestere beszédében kiemelte, hogy nemcsak Ma­gyar­or­szág­szerte, de a határon túli területeken is emlékeznek első királyunkra. Szent István élete tele volt nehéz döntésekkel, kihívásokkal, fájdalmakkal, de olyan alapra helyezte az országot, amely képes volt túlélni a történelem viharos szeleit. A közösséget az összefogásra biztatta, hiszen szerinte az országban jelenleg uralkodó nehéz gazdasági helyzet egyfajta nemzetpusztító szereppel is bír. Szerinte a helyzet csak akkor változik, ha képesek leszünk megújulni. Az ünnep a legjobb alkalom arra, hogy lelkünket, életünket kiemeljük a mindennapi küzdelmekből, és erőt merítve megújuljunk – fogalmazott Molnár Sándor.

Fülöp János helyi görög­katolikus parochus örömét fejezte ki, hogy az első rendezvényen szép számmal jelentek meg. A parochus kiemelte, hogy Szent István olyan király volt, aki egész életében igyekezett a közért tenni és élni. Államalapító királyunk a világosságot adta meg a magyaroknak, hiszen látta, mivel járna az, hogyha Magyarország nem tartozna a keresztény Európához – fogalmazott.

A köszöntéseket követően Fülöp János atya megáldotta a Nagy­szelmencen és Kisszel­mencen összeöntött búzából készült új kenyereket, majd a jelenlévők elénekelték a Himnuszt.

A fiatalokat arcfestéssel, különböző játékokkal és ugrálóvárral, valamint minden résztvevőt bográcsgulyással vártak a szervezők. A program a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Középszintű Szervezetének támogatásával valósult meg.

A pallói rendezvény megmutatta, hogy egy kis közösség újraéledt a nehéz és sokszor talán kiábrándító kisebbségi létben, bizonyságot téve arról is, hogy a nehézségek ellenére is érdemes küzdeni, összefogni, hatni, alkotni és gyarapítani.

Váradi Enikő