Megtartotta éves közgyűlését a KRE

2017. március 15., 10:26 , 844. szám

A Kárpátaljai Református Egyház március 11-én tartotta idei közgyűlését Beregszászban. Az eseményen beiktatták az új lelkészeket, napirenden volt az elmúlt év munkája, a reformáció 500 éve kapcsán az egyház kiemelt projektje, valamint az 5 fő reformátori alapelvet is áttekintették.

A közgyűlés istentisztelettel vette kezdetét a beregszászi református templomban, ahol Zán Fábián Sándor püspök hirdetett igét. A püspök igehirdetésében elmondta: a ma embere hasonló a Sámuel próféta korában élő emberekhez, akik – amikor jól ment dolguk – elfelejtették Isten igéjét. Akkor kiált az ember Istenhez, amikor segítségre van szüksége. A felszínes vallásos ember viselkedése ma is olyan, mint az ószövetségié. A próféta figyelmeztet: Isten megsegít és megment, de ehhez félni és követni kell őt. „Ma, ezen a közgyűlésen legyen a mérvadó a szolgálatra való készség, az igére való hallgatás, a hűség és Krisztus követése.” Istenfélelem, szolgálat, az ige meghallgatása, a lázadás elnémítása és a hűséges követés – erre az öt pillére hívta fel Zán Fábián Sándor a jelenlévők figyelmét.

Ezt követően Nagy Béla köszöntötte az egybegyűlteket, aki az összefogásra buzdított, hisz jobb együtt Isten országát építeni. Ezután hivatalosan megnyitotta a közgyűlést.

A napirendi pontok felolvasását követően két beosztott lelkésznek a felszentelésére került sor: Laskoti Zoltán és Máté Richárd személyében újabb két lelkésszel bővült a Kárpátaljai Református Egyház lelkészeinek köre.

Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul köszöntőjében elmondta: a magyar nemzet és a magyar reformátusság kötődése különösen erős és el nem választható egymástól. A reformátusok hite és cselekvő kiállása nélkül Magyarország ma nem lenne Közép-Európában, sőt az egész kontinensen megbecsült. Nincs könnyű helyzetben a kárpátaljai magyarság, hiszen dönteni kell a hogyan továbbról, a megmaradásról, a szülőföldön boldogulásról. „Magyarország képviseletében köszönöm, hogy a Kárpátaljai Református Egyház vezetése, lelkészei, gondnokai, gyülekezetei, presbiterei az előttük álló nehézségek, kihívások felszámolásában hasonlóan gondolkodnak és cselekszenek, mint mi. Igen fontos az a kiállás és elkötelezettség, amit a Kárpátaljai Református Egyház tett az ukrajnai kisebbségi jogok csorbítása ellen indított aláírásgyűjtésben. A tét itt nagyon nagy” – fogalmazott Szalipszki.

Az esemény második része a Rákóczi-főiskola átriumában folytatódott, ahol sor került a KRE által létrehozott Komjáthy Benedek-sajtódíj átadására. Ezzel a díjjal olyan újságírók tevékenységét ismerik el, akik munkájukkal jelentősen hozzájárulnak a református egyház mindennapi életének bemutatásához, a keresztyén eszmeiség, értékrend terjesztéséhez, és jelentős mértékben népszerűsítik a Kárpátaljai Református Egyház munkáját, szolgálatát, intézményeinek és programjainak bemutatását. Az idei díjat Iváncsik Attila, a Kossuth Rádió kárpátaljai tudósítója, az ungvári Tisza 1 TV riportere kapta, elismerő oklevélben részesült Kovácsné Marton Erzsébet, a Kárpátinfo hetilap újságírója és Nagy Gabriella, a Pulzus Rádió munkatársa.

Ezt követően sor került A reformáció gyermekei program népszerűsítéséről szóló megállapodás aláírására. A programhoz ismét csatlakoztak médiumok, szervezetek, műhelyek, amelyek kiemelten igyekeznek a reformáció 500 éves jubileuma kapcsán a KRE gyermekvállalási programját népszerűsíteni. A programhoz hetilapunk is csatlakozott, amit ünnepélyesen szentesített aláírásával lapunk igazgatója, Sepella-Brenzovics Erzsébet és Zán Fábián Sándor püspök.

A továbbiakban előadásokat tartottak az öt Sola kapcsán. Balogh Attila Ung megyei esperes a Sola scripturára – azaz egyedül a Szentírásra – hívta fel a figyelmet. Hunyadi Attila Ugocsa megyei eseperes a Sola fide – azaz: egyedül a hit által – fontosságáról beszélt, Zsukovszky Miklós Bereg megyei esperes a Sola gratia – egyedül kegyelemből –, a harmadik Sola kapcsán hívta gondolkodásra a jelenlévőket. Héder János, a KRE főjegyzője a Sola Christus – azaz egyedül Krisztus által – gondolatát hangsúlyozta mindenki számára, Zán Fábián Sándor pedig az ötödik Sola: Soli Deo Gloria – azaz egyedül Istené a dicsőség – eszmeiségét fejtette ki. A prédikátorok kiemelték, hogy a ma reformátusai számára ezek az alappillérek még nagyobb jelentőséggel bírnak, olyan felismeréseik ezek az egykori reformátoroknak, melyek mindig a tiszta forráshoz vezetik vissza a keresztyén embert.

Az előadásokat követően Zán Fábián Sándor beszámolt az elmúlt évi programokról, majd a Péterfalvai Református Líceum igazgatója mutatta be képes beszámolóval az intézmény életét.

VE