Vasárnapi üzenet: 2017. április 2.

2017. április 2., 08:50 , 846. szám

„Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.” „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róm 10, 13.17)

Jakab azt tanácsolja: legyünk gyorsak a hallásra, és késedelmesek az ítélkezésre, a haragra. Néha el kell némulnunk ahhoz, hogy jól halljunk. Még akkor is, ha nemcsak beszélni, de üvölteni is tudnánk. Így válhatunk képessé az elnémult igazság meghallására, hogy ne legyünk olyanok, mint azok, akik Bartimeust megfeddték és el akarták némítani, amikor Krisztushoz szólt. A hallás magatartássá, viselkedéssé kell váljon bennünk. Nemcsak a lelkipásztor, a pszichológus, a tanár feladata a hallás, hallgatás, hanem mindannyiunké. Hallani csak az tud, aki képes hallgatni. Aki folyton beszél, az nem hall meg mást. Ha Bartimeus történetének egy alcímet kellene adnunk, elmondhatnánk, hogy a halló és Krisztust segítségül hívó ember megtartatik. Ebben a történetben mi magunk vagyunk a tanítványok, akik mély meggyőződéssel megyünk Krisztus után. Koslatunk utána, őrizzük őt, hogy senki ne férkőzzön a közelébe, senki ne zavarja őt meg a Jerikóból kifelé tartó úton. Látszólag minden rendben van: jó keresztény vagyok, Jézus követője. Teszem, amit tennem kell, és jól cselekszem. Büszke vagyok arra, hogy Krisztus követője vagyok az úton. Pedig közben észrevétlenül eltapossuk azokat, akik az úton fekszenek. Rálépünk köpenyükre, felrúgjuk tálkáját, tolakodunk, mert nekünk mennünk kell előre Krisztus után. Elnémítjuk az igazságot! A segítségül kiáltókat megszégyenítjük. Odamegyünk a koldushoz, és megmondjuk neki, miért van az útszélen. Őt okoljuk. Kioktatjuk a szenvedő embert, elmondjuk neki, milyen üres az élete… Nemhogy nem segítünk neki, de Krisztustól is eltávolítjuk ezzel a galád viselkedéssel. Talán azért is van annyi sebzett ember, mert nem tudják kimondani az igazságot, elhallgattatják őket, mint Bartimeust. Az elnémított igazság néma, csendes gyilkos. Ha már nem tudunk segíteni valakin, ha nem tudunk reménységet ébreszteni benne, legalább ne némítsuk el őt, amikor Jézus Krisztust hívja.

Taraczköziné Nemes Mónika
munkácsi lelkipásztor