’56 izzó őszére emlékeztünk

2017. november 8., 15:17 , 878. szám

Rendhagyó módon november 4-én tartott 1956-os megemlékezést a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) a város római katolikus közösségével együtt a Pásztor Ferenc Közösségi Ház nagytermében.

A Himnusz eléneklése után Jakab Eleonóra, a Beregszászi KÉSZ elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Elmondta: idén úgy érezték a szervezők, hogy a kárpátaljai magyarság lelkiállapotához, hangulatához közelebb áll most az 1956-os forradalom eltiprására való emlékezés, a főhajtás a mártírok előtt, akiket magukra hagyott a világ. Azokban a napokban vált bizonyossá, hogy a magyarság csak saját magára számíthat.

Az elnök asszony megnyitó szavai után Molnár János beregszászi esperes-plébános köszöntötte a megemlékezőket, arra biztatva, hogy a sötét napok emlékére gondolva is bízzunk mindig Isten gondviselésében.

Köztudott, hogy 1956-ban a szovjet birodalomban élő megfélemlített maroknyi kárpátaljai magyarság is kinyilvánította szolidaritását az anyaország forradalmával: titkos ellenálló csoportok alakultak többek között Nagyszőlősön, Kaszonyban és az ungvári járási kicsiny faluban, Gálocson. A megemlékezés meghívott vendége volt Molnár László, az egykori gálocsi ellenálló csoport legfiatalabb tagja, aki a megélt történelmi időkről beszélt, az 1944-es szovjet bevonulás utáni tragikus eseményekről, amelyek árnyékában felnőtt, s amelyek hatására szinte törvényszerű volt, hogy 12-13 éves gyermekként is úgy érezte: valamit tenni kell, cselekedni kell a magyar szabadság ügyéért. Molnár László lebilincselő története a szervezkedésről, majd a lelepleződést követő retorziókról igazi élő történelemóra volt minden jelenlevő számára.

A visszaemlékezést követően a beregszászi római katolikus plébánia Krajnik Irén vezette Szent Kereszt Kórusának műsora idézte meg „'56 izzó őszét”. A kórus által előadott dalok mellett lélekemelő élmény volt hallani és látni, hogy a felnövekvő generáció kis tehetségei épp olyan átéléssel adták elő a számukra valóban történelmi messzeségben zajlott események emlékét idéző dalokat, verseket, mint azok a felnőttek, akik között ezen események idején élő szemtanúk is voltak.

A jelenlevőket elbűvölte énekhangjával Bence Barbara, Juhász Fanni, Szabó Anna, szavalatával Bonkaló Beáta, akik kisiskolás koruk ellenére mély átéléssel adták elő a súlyos történelmi eseményeket idéző dalokat, verseket. Lélek­emelő élmény volt az években gazdagabbak fellépése is, a kórus mellett Kishegyi Mária és Kelnik Elza ihletett szavalata, Uszta Adetta és Birta István csodálatos duettje, végezetül pedig Birta István előadásában Erkel Ferenc Bánk bánjának áriája valóban feltette a koronát e méltóságteljes megemlékezésre.

Meghatottan mondott köszönetet a műsorért és a helytállásért zárszavában Békésyné dr. Lukács Angéla beregszászi magyar konzul asszony. A Szózat eléneklése után a megemlékezés szeretetvendégséggel zárult.

RM