Anyasági támogatás és életkezdési támogatás igényelhető 2018. január elsejétől

2018. január 3., 17:24 , 885. szám

2018. január 1-jétől a Kárpátalján élő magyar nemzetiségű szülők is igényelhetik a magyarországi családtámogatási ellátási formák két juttatását: az anyasági támogatást és az életkezdési támogatást (babakötvény). A támogatásokról dr. Erdei Péter, Magyarország beregszászi konzulja adott tájékoztatást.

Az anyasági támogatást magyar állampolgársággal vagy magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja igényelheti, amennyiben a gyermek 2017. június 30-a után született.

• A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani, késedelmes benyújtás esetén írott igazolási kérelmet szükséges csatolni a dokumentumokhoz (jogvesztő határidő: a gyermek születésétől számított 1 év).

• A támogatást igényelni a magyar külképviseleteken (Beregszász, Ungvár) vagy Magyarországon bármelyik kormányablaknál lehet a Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú, magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek esetén elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével.

• Magyar állampolgárságú gyermek esetén a kérelemhez csatolni szükséges a gyermek magyar anyakönyvi kivonatának másolatát (amennyiben a gyermek nem rendelkezik magyar anyakönyvi kivonattal, az anyakönyvezés iránti kérelmet is be kell nyújtani, amelyhez közjegyző által készített fordítással ellátott anyakönyvi kivonatot is kell vinni), mindkét szülő fényképes személyazonosító igazolványának hiteles másolatát (személyi igazolvány vagy útlevél), lakcímkártyát, honosítási okiratot.

• A gyermek családi jogállását igazolni kell a magyar jognak megfelelően, tehát a szülőknek a házasságát Magyarországon is anyakönyvezni kell (ez szintén beadható egy időben a kérelemmel, azonban csatolni kell a házassági okiratot a hiteles fordítással együtt).

• Nem magyar állampolgárságú, magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek esetén a kérelemhez csatolni kell a gyermek magyar igazolványának másolatát és a gyermek külföldi anyakönyvi kivonatának másolatát. Az ügyintézéshez szükséges még mindkét szülő fényképes személyazonosító igazolványának hiteles másolata (személyi igazolvány vagy útlevél), a szülők magyar igazolványa vagy hozzátartozói igazolványa.

• Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 64 125 forint, ikergyermekek esetén 85 500 forint.

A babakötvényre vagy életkezdési támogatásra a 2017. június 30-a után született nem Magyarországon élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek vagy magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek jogosult, amelyet a támogatásra jogosult gyermek szülője vagy törvényes képviselője igényelhet.

• A kérelmet a gyermek születését követően 2018. január elsejétől bármikor be lehet nyújtani.

• Az életkezdési számla megnyitására két lehetőség van:

1. Az anyasági támogatás igénylésével együtt a Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú, magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek esetén elnevezésű formanyomtatványon a Nyilatkozat a fiatalok életkezdési támogatásával kapcsolatban című – kitöltött és aláírt – nyilatkozat benyújtásával.

2. Ha egyidejűleg anyasági támogatás igénylésére nem kerül sor, az igény a Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt külföldön élő magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú, magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek esetén elnevezésű formanyomtatványon nyújtható be.

• A támogatást igényelni személyesen a magyar külképviseleteken (Ungvár, Beregszász) vagy Magyarországon bármelyik kormányablaknál lehetséges.

• Amennyiben az életkezdési támogatást egyidejűleg igényli az anyasági támogatással, a kérelemhez elegendő csatolni az anyasági támogatáshoz szükséges dokumentumokat.

• Amennyiben az életkezdési támogatás kérelmezésével egyidejűleg nem igényelnek anyasági támogatást, a kérelemhez csatolni szükséges:

1. magyar állampolgárságú, magyar anyakönyvi kivonattal rendelkező gyermek esetén a gyermek személyazonosító igazolványának hiteles másolatát, a kérelmező személyazonosító igazolványának hiteles másolatát, lakcímkártyát és honosítási okiratot.

2. nem magyar állampolgárságú, magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek esetén a gyermek magyar igazolványának hiteles másolatát, a gyermek közjegyző által készített fordítással ellátott anyakönyvi kivonatának hiteles másolatát, a kérelmező személyazonosító igazolványának hiteles másolatát, a szülők magyar igazolványának vagy hozzátartozói igazolványának másolatát.

• Életkezdési támogatásként egyszeri 42 500 forint összegű támogatás jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeg évenként növekszik az inflációval megegyező mértékű kamattámogatással. A letéti számlán nyilvántartott összeg Start számla nyitásával gyarapítható, amely egy értékpapírszámla, amelyre átkerül az életkezdési letéti számlán elhelyezett egyszeri életkezdési támogatás, viszont erre a számlára a szülő vagy hozzátartozó további összegeket tud befizetni. A befizetések után is jár állami kamattámogatás, amelynek mértéke a befizetések 10%-a, de legfeljebb évi 6 ezer forint. Ezen megtakarításokat a Magyar Államkincstár Babakötvény típusú állampapírba fekteti, amely az életkezdési letéti számlánál 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet. Start számla külképviseleteken nem igényelhető, csak Magyarországon.

• Start számla nyitható 2017. július 1-je előtt született gyermek részére is 25 ezer forint kezdő befizetéssel, aki egyszeri életkezdési támogatásra ugyan nem jogosult, de az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelel.

• A számlán nyilvántartott összeg kifizetését a gyermek 18. életévének betöltése napjától, de legkorábban a Start számla megnyitását követő harmadik év elteltétől kérheti.

Fontos, hogy mindkét támogatás esetében előzetes időpontfoglalás szükséges a konzulátuson személyesen vagy telefonon.

Bővebb információt és a formanyomtatványokat a beregszászi illetve az ungvári konzulátusok internetes oldalairól lehet letölteni (beregszasz.mfa.gov.hu; ungvar.mfa.gov.hu).

Báder Alexandra