Petőfi Sándor szobránál emlékeztek Beregszászban

2018. január 3., 12:00 , 885. szám

A szilveszteri mulatságokat befejezve, még január elsejének délelőttjén gyülekezni kezdtek a beregszásziak Petőfi Sándornak az Arany Páva étterem előtt álló szobra körül, hogy szép hagyományukhoz híven megemlékezzenek a magyarság legnagyobb költőjének születésnapjáról.

A megjelenteket Galajda József, a Beregszászi Városi Tanács képviselője köszöntötte, majd a helyi Szent Kereszt római katolikus templom Krajnik Irén vezette kórusa két dalt énekelt.

Beke Mihály beregszászi magyar konzul jelképesnek nevezte, hogy minden évet Petőfi szobránál kezdünk. A költő kapcsán elmondta: „Petőfi Sándor nemcsak a népköltészetből merített, ő mindmáig egy roppant modern költő. Nagyon korszerű verstani eszközöket használt, ennek köszönhető, hogy ma is élvezhető, szerethető költő. Petőfi Sándor annak a magyar nyelvű kultúrának a megtestesítője, amely összetart bennünket…”

Csobolya József történelemtanár, közíró, költő ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Büszkék vagyunk arra, hogy minden új év első napján itt állhatunk nagy költőnk szép szobra előtt, amely Körösényi Tamás nyíregyházi szobrászművész alkotása. Amint a táblán is olvasható, nemzeti ünnepünkön, 1991. március 15-én avatták fel ezt a szobrot. Szűrös Mátyás, az akkori ideiglenes magyar köztársasági elnök is itt volt az avatáson.” Csobolya József emlékeztetett arra, hogy Petőfi Sándor Beregszászban járt 1847. június 12-én, az Oroszlán Szállóban szállt meg, amely falán tábla őrzi utazásának emlékét. Beregszászban írta a Meleg dél van című versét. Csobolya tanár úr végül elszavalta a költő A nép nevében című versét.

A megemlékezés végén Petőfi Sándor szobrának talapzatán elhelyezték koszorúikat és virágaikat a jelenlévők, majd elénekelték a Szózatot.

Badó Zsolt