Kettős emléktábla-avatás Badalóban

2018. március 14., 10:47 , 895. szám

Az ősi badalói református templomot mostanáig két emléktábla díszítette: az 1925-ben felavatott, az I. világháború helyi áldozatainak emlékét őrző márványtábla, valamint a templom külső falát 1938 óta díszítő Petőfi Sándor-emléktábla. Vasárnaptól újabb két emléktábla jelzi a helyieknek az egykoron Badalóban szolgált református lelkipásztorok dicső múltját.

Az ebből az alkalomból megtartott ünnepi istentiszteleten az igét Máté evangéliuma 21. részének 23. verséből vett idézettel Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hirdette.

,,Rendhagyó és mindenképpen ünnepi ez a mai alkalom, hiszen két díszes emléktáblát készülünk felavatni, amelyek a KMKSZ Badalói Alapszervezetének, a helyi gyülekezetnek, és nem utolsósorban Magyarország nemzeti kormányának a támogatásával készültek el” – kezdte beszédét Jakab Lajos, helyi családorvos és presbiter, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke.

A Himnusz eléneklését követően a KMKSZ-alapszervezet elnöke bővebben is szólt a két emléktábláról, amelyek közül az egyik az elmúlt közel 450 év során a badalói református gyülekezetben szolgálatot teljesített lelkészek névsorát tartalmazza. A 48 nevet számláló tekintélyes listából kiemelkedik a Badalóban fél évszázadon keresztül hűséggel helytálló Rátz Miklós lelkipásztor, aki éppen 100 éve, 1918 márciusában kapta kinevezését a Tisza-parti településre, hogy aztán a csehszlovák és a sztálini idők megpróbáltatásait is hűséggel átélve, 1968-ig szolgálja odaadóan Isten népét. Neki állít emléket a másik emléktábla, aki még azután is szilárdan kitartott őrhelyén, hogy a második világháborút követő szovjet érában családjával együtt kilakoltatták az otthonaként szolgáló badalói parókiáról, és különböző presbitereknél húzta meg magát.

,,Rátz Miklós életútja hűen jelképezi a határon túlra szakadt nemzetrészek megpróbáltatásait. Példája erőt és hitet kölcsönzött a szülőföldje mellett minden időben kitartó kárpátaljai magyarságnak is” – mondta beszédében dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos. Mint mondta, nekünk, magyaroknak az Úristen minden időben gazdag áldást biztosított azáltal, hogy ilyen lámpásokat, történelmi személyeket irányított egy-egy közösség élére, akiknek a személyes helytállásából mindig hitet és erőt meríthettek az ott élők.

Köszöntötte a gyülekezeti közösséget Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, aki a közelgő anyaországi választások kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a kárpátaljai magyarok számára is lehetőség nyílik arra, hogy gyakorolják állampolgári jogaikat, és ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy Magyarországnak a jövőben is nemzeti kormánya legyen.

A Kormorán együttes dalát – Ki szívét osztja szét – Péter Kitti adta elő.

Meghatódva, könnyeivel küszködve osztotta meg gondolatait a hallgatósággal néhai Rátz Miklós tiszteletes unokája, Tóth-Rácz Ibolya, aki három fiával együtt érkezett az ünnepi istentiszteletre. Köszönetet mondott a helyi közösségnek, hogy annak idején befogadták az I. világháború zavargásai elől menekülő nagyapját, és a későbbi kemény megpróbáltatások idején is kiálltak mellette.

A beszédek végén Sápi Zsolt badalói református lelkipásztor mondott köszönetet a magyar kormánynak a két emléktábla elkészítéséhez nyújtott segítségért, valamint azért a támogatásért, amely révén a nemzeti kormány jóvoltából a Tisza-parti településen jelenleg két óvoda is épül.

Ezt követően dr. Grezsa István és Zán Fábián Sándor közösen leplezték le a jövőben a badalói református templom bejárati részét díszítő két emléktáblát.

(felvégi)