Szabó Lőrinc: Hazám, keresztény Európa

2018. április 4., 10:06

Útálom és arcába vágom:

– Száz év, de tán kétezer óta

őrült, mocskos, aljas világ ez,

ez a farizeus Európa!

 

Kenyér s jog helyett a szegényt

csitítja karddal, üres éggel

és cinkos lelkiismeretét

avatag és modern mesékkel;

 

száz év, de már kétezer óta

hány szent vágy halt meg gaz szívében!

Hazám, keresztény Európa,

mi lesz, ha bukására döbben,

 

mi lesz, ha újra földre száll

a Megcsúfolt és Megfeszített,

s mert jósága, hite, imája

egyszer már mindent elveszített:

 

mi lesz, ha megjő pokoli

lángszórókkal, gépfegyverekkel,

vassisakos, pestishozó,

bosszúálló angyalsereggel?

 

Mi lesz, ha megjő Krisztus és

új országot teremt a földön,

ha elhullanak a banditák

s nem lesz több harc, se kard, se börtön,

 

ha égi szerelmét a földi

szükséghez szabja ama Bárány

s újra megvált – óh, nem a jók,

de a gonoszok vére árán:

 

hazám, boldogtalan Európa,

ha túléled a harcok végét,

elbírod-e még te az Istent,

a Szeretetet és a Békét?

 

 

Egy igazán mai költemény. Ennél időszerűbb nem is lehetne. Ha nem tudnánk, hogy Szabó Lőrinc a 20. század első felében élt – 1900-tól 1957-ig –, azt hihetnénk, most írta a Hazám, keresztény Európa című versét. Pedig nem. Ez a költemény már 95 éves.

Szabó Lőrinc verse rádöbbenti olvasóját arra, hogy amit az elmúlt három évben lehet tapasztalni Európában, egy nagyon régi farizeus magatartás újabb fejleménye. „Száz év, de tán kétezer” esztendő óta folyik a kereszténység ellenében szervezkedő ármány, amely most 21. századi szakaszába lépett. Mit szólna vajon Szabó Lőrinc ma, ha látná, hogy az „őrült, mocskos, aljas világ” inváziót szervez Európa ellen? Mit szólna, hiszen átlátna a farizeusságon. Ő már akkor látta, hogy az „üres ég” eszméjét kínálják a Megcsúfolt és Megfeszített Országa helyett.

Csak amit egykor nyíltan és célirányosan tettek, azt ma sokkal összetettebb módszerekkel viszik végbe. Például a keresztény kultúrát védelmező országok ellen gazdasági szankciókkal és politikai ellehetetlenítéssel lépnek fel. Kormányok megdöntését szervezik a demokrácia nevében. Nagyon kívánatos részükről, hogy egyre kevesebben vegyünk részt e sok száz, sőt kétezer esztendő óta folyó küzdelemben. Nagyon szeretnék, ha ez a keresztény Európa végre már teljesen megadná magát, ha nem ragaszkodna annyira szokásrendjéhez és kultúrájához…

Penckófer János