Fiatalok számára indult közéleti képzés Kárpátalján

2018. április 10., 20:48 , 899. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete, a Robert Schuman Intézet, a KMKSZ és Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő közös szervezésében elindult az I. Kárpátaljai Közéleti Akadémia. A képzésre olyan aktív fiatalok jelentkezését várták, akik elkötelezettek a kárpátaljai magyar kisebbségi ügyekért.

A program által a résztvevőknek lehetőségük nyílt belelátni az Európai Unió hivatalainak működésébe, valamint megismerni azon lehetőségeket, melyek által a kárpátaljai magyar közösség közelebb hozható az Unióhoz, s a közösség jobban tudja magát pozicionálni Brüsszelben, valamint az EU-s intézményekben.

Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy fontos a fiatal generáció kinevelése és képzése. Szerinte Magyarország e tekintetben le van maradva szomszédjaihoz képest. 

Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora örömmel konstatálta, hogy immáron intézményesített formában is elindult a kárpátaljai fiatalok közéletben való utánpótlásának kinevelése, és létrejött egyfajta generációs váltás is. A rektor bízik abban, hogy a képzés résztvevői megtalálják számításaikat Kárpátalján, és nem hagyják el közösségünket.

Berczeli Gábor, a Robert Schuman Intézet igazgatója ismertette az intézmény tevékenységét és munkáját. Kiemelte, hogy mennyire fontosak azok a fiatalok, akik szeretnék formálni közösségüket. Köszönetet mondott, hogy szabadidejüket az akadémián való tanulási lehetőségre fordították.

Kárpátaljának szüksége van olyan fiatalokra, akik aktívak, akarnak és tudnak tenni Kárpátaljáért – hangsúlyozta Bocskor Andrea, európai parlamenti képviselő. Szerinte bennünk, kárpátaljai magyarokban van egy kisebbségi tudat vagy érzés, és azt gondoljuk, hogy nem vagyunk ugyanolyan fontosak, mint más közösségek. Arra buzdította a jelenlévőket, hogy higgyenek magukban, és higgyék el, hogy a kárpátaljai régió ugyanolyan fontos, mint más régiók. Kiemelte, ahhoz, hogy erős közösségi érdekképviseletünk legyen, arra is szükség van, hogy a fiatalok itthon maradva megfelelő tudást gyűjtve képviseljék különböző színtereken közösségünket.

Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke szerint az akadémia legfontosabb célja az utánpótlás-nevelés azon fiatalok soraiból, akik nem zárkóznak el a közéleti tevékenységtől. Az ifjúsági szervezet elnöke optimista a kárpátaljai ifjúság jövőjét tekintve. Tény, hogy sokan vándoroltak el a nehéz körülmények miatt, de van egy része a fiataloknak, akik itthon képzelik el a jövőjüket. Az elnök szerint ezeket a fiatalokat kell erősíteni, hogy itthon találják meg számításaikat.

A köszöntőket követően a résztvevők különböző előadásokat hallhattak kárpátaljai és magyarországi közéleti személyiségektől. Az első napon többek között előadást tartott Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója Anyanyelv-használati jogok Ukrajnában és Európában címmel, Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese, a KMKSZ alelnöke a Jövőkép a kárpátaljai magyar fiatalság számára. Menni vagy nem? témakört fejtette ki, Az EU-ba tartó Ukrajna és kisebbségi joggyakorlat a társulási szerződés aláírását követően címmel tartott előadást Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai kommunikációs titkára. A fiatalokat a képzés másnapján is érdekes előadások várták.

A program első, bevezető része Kárpátalján zajlott április 6–7-én. A második rész Budapesten, a harmadik, befejező rész pedig tanulmányúttal zárul majd Brüsszelben. A beregszászi Rákóczi-főiskolán megtartott képzést követően a fiatalok egy felmérő teszt megírásán is részt vettek, a jól teljesítők májusban Budapesten folytatják a programot.

Váradi Enikő