Kiállítás nyílt a bukovinai székelyek történetéről

2018. április 25., 09:49 , 901. szám

Bukovinai székelyek Bácskában címmel nyílt kiállítás múlt csütörtökön a szabadkai Városi Múzeumban.

A hányattatott sorsú magyar népcsoportot 1941-ben szervezetten áttelepítették az akkor visszafoglalt Bácskába, hogy három és fél év múlva ismét menekülniük kelljen a korábban Székelyföldről Moldvába, majd Bukovinába települő magyaroknak. A kiállítás a hazatérésként ismert bácskai betelepítést és a szerbek előli későbbi menekülés történetét mutatja be.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntőjében rávilágított a bukovinai székelyekként ismert magyar népcsoport kialakulásának és hosszú vándorlásának történetére. A XVIII. század végén létrejövő kicsiny magyar népcsoport a madéfalvi veszedelmet követően, 1764 után menekült Moldvába. Majd tíz év bujdosás után Hadik András javaslatára, II. József hívására települtek Bukovinába. A székelység az 1910-es évekig háborítatlanul élte életét a soknemzetiségű térségben, majd a túlnépesedés és a román nacionalizmus megerősödésével egyre kézzelfoghatóbbá vált a vágy a bukovinai székelység Magyarországra történő áttelepedésére. Jugoszlávia szétesése után, 1941-ben a magyar csapatok megszállták többek között Bácskát is, és a frissen megszállt területekre hamarosan megkezdődött a tömeges hazatelepítés – foglalta össze az eseményeket az államtitkár. A Szabadka–Bajmok–Újvidék közötti hatalmas területre költöztetik a több mint tízezer székelyt. A betelepítés gyorsaságát példázza, hogy néhány dobrovoljac házban még ott sült a kenyér a kemencében, a jószág ott volt az istállóban, amikor megérkeztek a bukovinai székelyek – mondta Potápi Árpád János, aki szerint ezek a körülmények is sejtették már, hogy a betelepítés nem lesz hosszú életű.

Az államtitkár, akinek felmenői maguk is bukovinai székelyek, elmondta, hogy ez a közösség máig nem felejti a bácskai éveket, hálával emlékeznek arra, hogy az itt élők befogadták a bukovinai székelyeket.

(Basity Gréta/vajma.info/Kárpátalja)