Leleplezték Erdélyi János költő domborművét

2018. április 25., 09:50 , 901. szám

Leleplezték Erdélyi János (1814–1868) domborművét a költő, esztéta és népdalgyűjtő halálának 150. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen szülőhelyén, a szlovákiai Nagykaposon (Vel’ké Kapusany) múlt pénteken.

A Magyar Közösségi Ház homlokzatán elhelyezett, Túri Török Tibor szobrászművész által készített dombormű előtt megtartott beszédében Szili Katalin miniszterelnöki megbízott azt mondta, Erdélyi János a XIX. századi magyar szellemi élet kimagasló egyénisége volt, akinek hitvallása szerint a népből származhat mindaz, ami a magyar irodalom és a műköltészet alapját alkothatja.

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke beszédében kiemelte, az innen nyugatabbra élőknek el kell jönniük és meg kell tapasztalniuk az Ung-vidékén élők életbe vetett hitét, akik – a „nem túl vastagon engedett” gazdasági környezet ellenére – mosolyogva és a közösségért tenni képesen élik mindennapjaikat.

„Ezért a felvidéki magyarságnak és az összes közszereplőnek ki kell mondania, hogy köszönöm” – fogalmazott az MKP elnöke. Erdélyi Jánost méltatva Menyhárt József azt mondta, a bizonytalan császári időkben mert vállalásokat tenni, a közösségért élő és közösségért égő ember volt, élete és munkássága példa legyen mindenki előtt.

(MTI/Kárpátalja)