Tőkés László: Európai védelmet a romániai magyarságnak!

2018. május 9., 09:58 , 903. szám

Az Európai Parlament múlt szerdai, éjszakába nyúló brüsszeli miniplenárisán Tőkés László EP-képviselő a rendszerszintű romániai magyarellenesség tárgyában, illetve a veszélyeztetett romániai magyar orvosképzés védelmében szólalt fel.

Mindenekelőtt arra mutatott rá, hogy miközben az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) Magyarországról készülő különjelentésében, más illetékes EP-bizottságok pedig ehhez kapcsolódó véleményeikben veszik össztűz alá az országot, egyebek mellett kisebbségellenességgel, nevezetesen antiszemitizmussal és romaellenességgel vádolva meg a magyar államot – ezzel szemben engedékeny és részrehajló módon szemet hunynak a Romániában elhatalmasodó magyarellenesség felett. Két uniós tagország esetéről lévén szó, a képviselő tiltakozott az erdélyi magyarságot sújtó hátrányos megkülönböztetés, illetve a románokkal és a magyarokkal szemben alkalmazott kettős mérce ellen.

Az erdélyi képviselőnk az államnacionalista magyarellenesség kirívó példájaként mutatta be a kétnyelvű Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE), valamint a román tannyelvű Petru Maior Egyetem összeolvasztására irányuló azon próbálkozást, melynek tulajdonképpeni célja az 1962-ig tisztán magyar tannyelvű egészségügyi felsőoktatási intézmény végleges megszüntetése, ezzel együtt pedig a magyar orvos- és gyógyszerészképzés elsorvasztása. Tőkés László vészterhes mementóként idézte fel a kolozsvári magyar Bolyai Tudományegyetem hatvan évvel ezelőtti felszámolását, amelyet 1959-ben a későbbi diktátor, Nicolae Ceauşescu vezényletével olvasztottak bele a román Babeş-egyetembe.

(Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája/vajma.info/Kárpátalja)