Helytörténeti pályázat – 2018

2018. május 19., 10:30

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület, valamint a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének Történettudományi Intézeti Tanszéke helytörténeti pályázatot hirdet „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és történelmi vármegyéi (Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Ung) múltjának történetéből” címmel.

Levéltári napukhoz kiemelt témajavaslatuk:

 • Az első világháború emlékezete településemen (emberi és anyagi veszteségek) – fotók, naplók, levelek és a hozzájuk fűződő emlékek alapján.

Javasolt egyéb témáik:

 • Falusi, városi iskolák, egyházközségek, kulturális, szabadidős és karitatív tevékenységet folytató egyesületek, társaságok és intézmények (könyvtárak, mozik) története.
 • Üzemek, téeszek története.
 • Jeles személyek életrajza.
 • Emlékképek családom, településem életéből – fényképek, képeslapok, régi újságok, személyes iratok és emlékek alapján.
 • Családtörténet a 20. században – visszaemlékezések.
 • Az 1956 utáni megtorlás emléke családomban.
 • Jubileumi ünnepségek településemen.
 • A II. világháború utáni államosítás hatása családom életére.
 • Krúdy Nyíregyházája.
 • A szellemi, természeti és épített értékek településemen.

Szívesen fogadnak a határon túlról érkező pályaműveket is. Pályázni 10–30 oldal terjedelmű, géppel írt (A/4-es lap, 1,5 sortáv, Times New Roman 12-es betűnagyság), még nem publikált dolgozattal lehet. A pályaműnek tartalmaznia kell a felhasznált irodalmat és a források lelőhelyét.

Felhívják a pályázók figyelmét arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és alaki szempontból is megfelelő dolgozatokat fogadnak el. Kérik a pályamunkán feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségét (levelezési cím, e-mail, telefon).

Pályadíjak:

1. díj: 35 000 Ft

2. díj: 30 000 Ft

3. díj: 25 000 Ft

A pályaműveket 2018. augusztus 31-ig postán, illetve lehetőség szerint elektronikus úton is kérik eljuttatni a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárába (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. sz., e-mail: szszbml@mnl.gov.hu vagy kocsis.gyorgy@mnl.gov.hu). Bővebb információ Kocsis György levéltári könyvtárostól kérhető a 42/414-313-as telefonszámon vagy e-mailben.

További információk a http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/78052 címen érhetőek el.

(szabarchiv.hu/VV)