Kossuth Lajos Középiskola – az intézmény, amely tudást és élményt ad

Olvasói levél

2018. május 27., 16:26

A Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola jelenleg a Beregszászi járás legnagyobb magyar tannyelvű iskolája. Az elmúlt évszázad során kiemelkedő hírnevet vívott ki minőségi működésének köszönhetően az intézmény, mely építése, fennállása óta az oktatás-nevelés szolgálatában áll. Történelme során számos kiemelt fontosságú esemény, mérföldkő említhető meg. Az iskola épülete 1898–1901 között épült neobarokk stílusban Lechner Ödön híres magyar műépítész tervei alapján. Az épület a múlt század elejétől mint Magyar Királyi Elemi Fiú- és Leányiskola működött. 1945-ben hétosztályos magyar tannyelvű általános iskolává minősítették át. Az 1956–57-es tanévben kerültek ki az első magyar nyelven érettségizők, összesen 98-an. Az iskola udvari épületében 1960. novembertől végétől folyik oktatás, s az intézmény 1963 óta viseli Kossuth Lajos nevét. 1991 júliusában avatták fel bejárata előtt Kossuth Lajos mellszobrát, Somogyi Árpád Munkácsi-díjas magyar szobrászművész alkotását. 2012. október 5-én ünnepelte fennállásának 110. évfordulóját, melynek méltatására egyhetes rendezvénysorozatot szerveztek. Ennek keretén belül emléktáblát avattak az iskola névadójának tiszteletére a Beregszászért Alapítvány jóvoltából.

A Kossuth Lajos Középiskola jelenlegi 11 évfolyamán 23 osztályban 640 tanuló tanul, akik oktatását és nevelését 49 pedagógus segíti. A múlt és a jelen pedagógusainak odaadó munkájának köszönhető hírnév, színvonal és értékek megőrzése a jövő feladata, az intézmény jó hírének öregbítése a legfőbb cél.

A Kossuth-középiskolának sok kiváló pedagógusa volt. Itt tanított magyar nyelvet és irodalmat Drávai Gizella és Karádi László. Évente megrendezésre kerül a Terebesi Viktor matematikai emlékverseny, mely az iskola egykori nagyszerű pedagógusának állít emléket. Borbély Ibolya tanárnőt 2011-ben Magyar Köztársasági Érdemkereszttel tüntették ki. A jelenlegi pedagógusok közül többen doktori iskolát végeztek, folyamatos továbbképzéseken vesznek részt, s sokan rendelkeznek pedagógusi végzettségen kívül egyéb, az oktatási-nevelési folyamatban jól kamatoztatható szakmai képesítéssel, s még sok bekezdésen keresztül méltathatnánk az iskola egykori és jelenlegi pedagógusait.

Az iskola hírnevét öregbítették jeles végzősei is: Szótér László, a Miskolci Egyetem professzora, Kovács Péter atomfizikus, dr. Borbély Katalin idegsebész, dr. Szepessy György sebészfőorvos. Az iskola tanulóinak jelenlegi eredményei közül megemlítendő a városi tantárgyi vetélkedőkön elért 35 dobogós helyezés, mellyel a magyar tannyelvű iskolák között első helyen szerepel az intézmény, a közelmúltban országos első helyezést ért el az iskola tanulója magyar nyelvből, ezenkívül már 4 tanulója „Magyar Nyelvért Karády László” Emlékdíj kitüntetésben, 1 tanulója pedig  Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért díjban részesült.Számos egyéb tantárgyi, sport- és táncrendezvényeken, mesemondó és egyéb versenyeken is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a Kossuth-diákok.

Az elmúlt években megtörtént az iskolaudvar rendezése, az ablakok cseréje, a tetőszerkezet felújítása, felújított épületbe került az étkezde, angol és ukrán szaktanteremmel is rendelkezik már sz iskola. Pályázati forrásoknak és állami támogatásnak köszönhetően a 4. számú középiskolában két informatika szaktanterem áll a tanulók és tanárok rendelkezésére helyi hálózattal, interneteléréssel, multimédiás eszközökkel, valamint 3 digitális táblával felszerelt osztályterem. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által meghirdetett eszközbeszerzésre irányuló pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően a 2018/19-es tanévben egy teljes osztályra való új bútorral várja a szeptemberben általános iskolai oktatásba lépő tanulókat az intézmény. Tiszta, rendezett udvar, jól felszerelt tornatermek, otthonos osztálytermek várják nap mint nap az iskola tanulóit.

Kiemelt terület a gyermekek nevelése, fejlesztése során a hagyományőrzés, a honismeret, a magyar identitás erősítése. Ennek érdekében számos program és projekt került, kerül megrendezésre: Beregszász egykor és ma sztend elkészítése, mely egyaránt alkalmas a helyi tanulók és az iskolába látogatók ismeretének bővítésére Beregszász történelmét illetően; Népi kalendárium festmények kiállítás az épület folyosóján; A Bóbita iskolai néptánccsoport működtetése; Magyar dallamok – hagyományőrző énekcsoport a Kossuth Középiskolában; Szabadtéri sportélet aktivizálása és népi játékok népszerűsítése; 3 éven keresztül futott A magyar kultúra kincsestára program, amely a magyar identitás erősítésére irányult a beregszászi magyar nemzetiségű tanulók körében, s színes és érdekes foglalkozások és kirándulások közepette bővíti a tanulók hazánkkal kapcsolatos ismereteit; Rákóczi Szövetség Diákutaztatási, Beiratkozási Programjaiban való részvétel; Több sikeres pályázat a Határtalanul programban; stb.

A 2017/18-as tanév az iskola tanórákon kívüli életében az utazás és élmények éve volt. Az anyaországi kapcsolatok ápolása, erősítése mindig is fontos szerepet töltött be az intézmény életében. Az idei évben új, gyümölcsöző kapcsolat alakult ki a szentesi Pollák Antal Szakgimnázium és Szakközépiskolával, újabb közös élmények, utazások szerveződtek a Miskolci Martin János Szakközépiskolával és Készségfejlesztő Iskolával, s az idén sem maradhatott el a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola és a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium diákcsereprogramja. A két iskola között egy újabb cserekapcsolat valósult meg, ugyanis a 4-es iskola tanulói és pedagógusai elutazhattak az 1956-os forradalom évfordulójának kapcsán Budapestre, s a tavaszi március 15-ei nemzeti ünnepünket is közösen ünnepelték Beregszászban. Az iskolák között lévő kapcsolat története több mint 10 évre nyúlik vissza, a baráti szálak tovább fonódtak, és most már egy fiatalabb generáció viszi tovább az élő kapcsolatot.

Az iskola pedagógusai, munkatársai továbbra is az elmúlt évszázad során kitaposott úton kívánják folytatni munkájukat, fejleszteni az intézmény infrastruktúráját, élményközpontú pedagógiát folytatni, és természetesen a megfelelő tudásszint elsajátításához minden feltételt biztosítani.

Horváth Zoltán