A Beregszászi Járási Tanács képviselői sürgetnék az elkerülő út építését

2018. július 4., 12:07 , 911. szám

Június 27-én tartotta a Beregszászi Járási Tanács soron következő ülését. A képviselők ezúttal 18 napirendre tűzött ügyben hoztak döntéseket, amelyek gazdasági, szociális, egészségügyi, oktatási és más területeket is érintenek.

Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke a tanácsülést követően elmondta: „Sok kritika merült fel a képviselők részéről a Beregszászt elkerülő út ügyével kapcsolatban, valamint oktatási kérdésekben. De volt számos észrevétel az egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban is: például a tuberkulózis és más fertőző betegségek is szóba kerültek.

Ezúttal pótlólag két napirendi pontot ajánlott a járási közigazgatási hivatal, egy kérdést viszont – az oktatási intézmények vezetőinek kinevezésével kapcsolatos szabályzat elfogadását – kérésükre vettünk le a napirendről.” Vass Ottó, a KMKSZ-frakció vezetője megjegyezte: „Jobb lett volna ennek a kérdésnek a megtárgyalását nem őszre halasztani, hisz tíz iskolaigazgató megbízatása járt le most a Beregszászi járásban, és az intézmények felkészítése az új tanévre nagyon fontos dolog.”

A tanács támogatta egy, a tanulási nehézségekkel küszködő gyerekek felzárkóztatását végző központ létrehozását Bene községben, az ottani, korábban már bezárt árvaház épületében. A központ szeptember elsejétől kezdi meg működését, ahol a pályázati bizottság elnöke pedig Sin József lett. A képviselők támogatták azt a kezdeményezést is, hogy a beregszászi bentlakásos iskola átalakuljon sporttagozatos líceummá, és felvegye Esze Tamás nevét. Az egészségügyi reform szellemében megváltoztatta a Beregszászi Járási Tanács a járási elsősegélynyújtó központ alapszabályát, nonprofit szervezetté alakítva azt.

A Beregszászi Járási Tanács a járás területén lévő iskolákban az első osztályok felújítására pénzösszegeket csoportosított át, valamint a Nagymuzsalyi Középiskola fűtési rendszerének felújítására 1,3 millió hrivnyát különített el.

Sin József lapunknak elmondta még, hogy július közepére terveznek még egy tanácsülést, ahol az első félév költségvetési bevételeinek túltejesítéséből származó bevételeket fogják a legszükségesebb működési és fejlesztési feladatokra szétosztani a járási tanács által fenntartott intézmények között.

dózsa