„Légy erős és bátor!” (Józsué 1, 9)

Olvasói levél

2018. július 4., 08:45

Gyülekezetünkben június 25–29. között ismét megrendezésre kerülhetett vakációs bibliahetünk. A bibliahét témája az Állati küldetés volt. Mint ahogyan azt a cím is jelzi, gyermekeink olyan bibliai történetekkel ismerkedhettek meg naponta, amelyekben különböző állatok szolgáltak segítségként. Naponta 120-130 óvodás és iskolás gyermek vett részt ezeken az alkalmakon. A gyermekek között a szolgálatot hitoktatóink, valamint gyülekeztünk ifjúsági csoportja végezte. Az alkalmak reggel 9 órától kezdődtek. A megérkező gyermekeket énekléssel köszöntöttük. Nagy örömmel énekelték velünk a már jól ismert és az új énekeket is. Az énektanulást aranymondás-tanítás követte. Gyermekeink naponta új aranymondással, igével ismerkedhettek meg. Ezután szolgálattevőink különböző érdekes módszereket felhasználva adták elő a napi történetet, melyet a gyermekek nagy odaadással hallgattak. A tanítás után korosztályonként csoportokra osztottuk a gyermekeket, és megkezdődhetett a csoportbeszélgetés, majd az azt követő kézimunka, barkácsolás. Az igei alkalmakat bőséges ebéd és persze közös játék, szórakozás követte. A gyermekek részt vehettek különböző játékokban: lepedőfestés, ügyességi vetélkedő, sportvetélkedő.

A bibliahéten tanultak bemutatására a július elsején a KMKSZ helyi alapszervezete és az Izsnyétei Református Gyülekezet által megrendezett családi és ifjúsági napon került sor.

Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek és a KMKSZ Izsnyétei Alapszervezetének az anyagi támogatást, amellyel nagyban hozzájárultak bibliahetünk megszervezéséhez.

Mészár Csilla
hitoktató