Ady Endre-ösztöndíjprogram

2018. szeptember 1., 12:11 , 919. szám

Pénzügyi segítség nyújtása a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. A pályázat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Nemzeti Tehetség Program támogatásával kerül meghirdetésre.

Pályázók köre:

A pályázatot a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 6–11. évfolyamon (közép- vagy általános iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából.

A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke

a) A támogatás összege: 100 000 Ft  2018/2019. tanévre.

b) A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az ösztöndíj összegének folyósítása egyszeri átutalással történik.

A támogatandó pályázatok száma Kárpátalján 24 fő.

A pályázat feltétele, követelményei:

Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki

1) kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik

a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2017/2018. tanévben,

b./ megyei 1–2., országos 1–4., Kárpát-medencei 1–4. vagy nemzetközi versenyen 1–8. helyezést ért el a 2017/2018. tanévben,

c./ a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

2) szociálisan hátrányos helyzetű:

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) árva vagy félárva; a szülő egyedülálló; nagycsaládban él,

b) a pályázó tanuló tartós beteg vagy fogyatékossággal élő,

c) valamelyik szülő tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos, illetve a fronton vagy háborúban harcol,

d) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

Benyújtandó dokumentumok:

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia három eredeti és egy másolati példányban:

· Pályázati adatlap;

· Iskolalátogatási igazolás;

· A pályázó nyilatkozata;

· Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;

· A 2017/2018. évi év végi bizonyítvány iskolaigazgató által hitelesített fénymásolata;

· Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny (a 2017/2018-as tanévre vonatkozólag) eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);

· Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);

· Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat:

A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!

Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázat papíralapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, három eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton, nem elektronikus módon kell eljuttatni az alábbi címre:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, Beregszász, Kossuth tér 6. 90202, tel/fax.: 00380314142968, agora@kmf.uz.ua, www.genius-ja.uz.ua

A pályázatokat 2018. augusztus 27-től lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 18. 16.00 óra

A pályázati adatlap és egyéb csatolmányok letölthetőek a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapjáról.