A külföldi rendszámú autók használatáról

2018. szeptember 16., 13:28

„Az utóbbi időben egyre több riasztó hírt hallani arról, hogy óriási bírságokat fizettetnek azokkal, akik elvámolatlan külföldi rendszámú gépkocsikon közlekednek Ukrajnában. Mi az oka a szigorításnak? Milyen alapon bírságolják meg azokat, akik eddig problémamentesen közlekedhettek külföldi rendszámú autóikon? Kérem, írja meg azt is, mit kell tudni a külföldi rendszámú autók ukrajnai adásvételéről, illetve érdekelnének használatuk előnyei és hátrányai is?”

– A legfontosabbal kezdeném: a vámkezeletlen gépkocsin való közlekedésért Ukrajna területén a külföldön regisztrált gépkocsi tulajdonosát, illetve ukrajnai használóját a Vámtörvénykönyv 485. cikkelye alapján bírság megfizetésére kötelezhetik, amelynek mértéke a meg nem fizetett vámilleték 300%-ával egyenlő. Emellett az illetékes hatóságoknak jogukban áll lefoglalni a gépkocsit, amelyet később elkobozhatnak az állam javára. Tavaly Ukrajna Legfelsőbb Közigazgatási Bírósága 420 ezer hrivnya bírság kiszabásáról döntött egy, az országba a vámtranzit rendszerében behozott, s itt ukrán állampolgár által használt gépkocsi ügyében. Azóta az alsóbbrendű (járási) bíróságok is hasonló álláspontra helyezkednek az ilyen esetek megítélésében, azaz nemritkán százezres bírságokat állapítanak meg (a behozatali vám összegét a gépkocsi motortérfogatából és életkorából kiindulva határozzák meg). A hírek szerint volt már rá példa, hogy a bírság összege meghaladta az egymillió hrivnyát.

Természetesen vannak bizonyos kiskapuk, hiányosságok a törvényi szabályozásban. Ilyen az az eset, amikor a külföldi tulajdonos ideiglenesen hozza be Ukrajna területére járművét. (A külföldieknek jogukban áll saját célra egy év időtartamra vámmentesen behozni Ukrajna területére a tulajdonukban lévő járművet.) Ezeket a gépkocsikat átadják „használatba” az itteni állampolgároknak, akik azután megbízás alapján közlekednek azokkal egy éven keresztül.

A másik gyakran alkalmazott megoldás az úgynevezett „örök tranzit”. A vámkezeletlen, az országba vámtranzit rendszerben beérkezett gépkocsik vezetőinek közigazgatási felelősségre vonását szabályozó ukrán jogszabályokban ugyanis van egy kiskapu. Az elvámolatlan, külföldi rendszámú jármű vezetőjét ugyan 8500 hrivnya bírság megfizetésére kötelezhetik a Vámtörvénykönyv 481. cikkelyének 3. pontja alapján, amennyiben tíz nappal túllépte a jármű ukrajnai tartózkodásának megengedett idejét (5–10 nap), ám a jogszabályok nem írják elő, hogy ezek után ki kell vinni az országból a szóban forgó gépkocsit. Mivel pedig a törvény nem teszi lehetővé, hogy a gépkocsivezetőt ismételten közigazgatási eljárás alá vonják ugyanezen cikkely alapján, a bírság egyszeri megfizetése után gyakorlatilag korlátlan ideig lehet közlekedni az országban a külföldi rendszámú járművön.

Megjegyzendő azonban, hogy a közhiedelemmel ellentétben mindkét leírt „módszer” törvénytelen, s amennyiben a vámhatóságok vagy a rendőrség eljárást indítanának ezekben az ügyekben, és bizonyítanák a vámfizetés elkerülésére irányuló szándékot a járművezető részéről, kiszabhatnák rá a Vámtörvénykönyv már említett 485. cikkelye alapján a meg nem fizetett vámilleték 300%-ának megfelelő bírságot. Annak tehát, aki arra vállalkozik, hogy a jelzett módokon elkerüli a behozatali vám megfizetését, számítania kell rá, hogy amennyiben megváltozik az illetékes hatóságok hozzáállása a vonatkozó jogszabályok alkalmazásához, esetleg szigorodnak vagy módosulnak a jelenlegi előírások, könnyen nehéz helyzetbe kerülhet. Például, ha a parlament engedélyezné a rendőrség számára a hozzáférést a vámhatóság adatbázisához, akár a közúti ellenőrzést végző rendőrök is lefoglalhatnák a késedelmi bírságot vagy a behozatali vámot meg nem fizetett járműveket, és megindíthatnák vezetőik ellen a közigazgatási eljárást.

Ami a vámkezeletlen jármű adásvételét illeti, érdemes szem előtt tartani, hogy külföldi rendszámú gépkocsit nem lehet az új tulajdonos nevére íratni Ukrajnában. Ha az elvámolatlan járművet egy másik ukrán állampolgárra ruházzák át, annak is számolnia kell a Vámtörvénykönyvben rögzített szankciókkal.

Ami a szóban forgó járművek használatát illeti, tudni kell, hogy azokkal nem folytatható üzleti tevékenység Ukrajna területén. A híradások szerint további probléma, hogy jogi helyzetük rendezetlensége miatt a bűnözők előszeretettel lopják a külföldi rendszámú autókat, hogy azután alkatrészeikre bontva értékesítsék azokat.

hk