A házasságkötéshez szükséges okmányokról

2018. október 7., 10:26 , 924. szám

„Kérem, írja meg, hogy milyen dokumentumok szükségesek a házasságkötéshez. Azt is tudni szeretném, hogy Kárpátalján is kérvényezhető-e már a házasságkötés az interneten keresztül, vagy mindenképpen személyesen kell elmenni kérvényt írni az anyakönyvi hivatalba?”

– Ukrajna polgárainak a házasságkötés kérvényezésekor be kell nyújtaniuk az anyakönyvi hivatalban a személyi igazolványaikat, az identifikációs kódjaikat, valamint az állami illeték és az anyakönyvi hivatal szolgáltatásaiért megállapított díj befizetését igazoló csekket. Fiatalkorúak esetében emellett a születési bizonyítványra és a bíróság által kiadott házasságkötési engedélyre is szükség van.

Amennyiben a házasulandók valamelyike volt már házas, tőle kérni fogják, hogy igazolja az előző házassága felbontását. Erre alkalmas okmány lehet a válásról kiadott igazolás, a házasság felbontását kimondó bírósági határozat, a házastárs halálát igazoló halotti bizonyítvány, a bíróságnak vagy az anyakönyvi hivatalnak a házasságot érvénytelennek nyilvánító határozata.

Ha a házasulandók egyike külföldi állampolgár, valamennyi szükséges okmányt közjegyző által hitelesített ukrán fordításban kell benyújtani. Emellett a külföldinek igazolnia kell, hogy jogosan tartózkodik Ukrajna területén.

Napjainkban Kárpátalja valamennyi járásában mód van arra, hogy a polgárok a világhálón keresztül is kérvényezhessék a házasságkötést. Az eljárásra a Beadványok a polgári jogi aktusok állami nyilvántartásba vétele területén (Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану – https://dracs.minjust.gov.ua/) portál segítségével nyílik lehetőség. Vegye azonban figyelembe, hogy az eljáráshoz digitális aláírásra is szükség van. Ha ezzel nem rendelkeznek a kérvényezők, mindenképpen fel kell keresniük az illetékes anyakönyvi hivatalt, legkésőbb három nappal azután, hogy értesítették őket a kérelmük elbírálásának eredményéről. Ez főként azért fontos, mert a házasságkötés napját megelőző egy hónap kötelező várakozási időt a kérvény aláírásának napjától számítják.

hk