Híres magyarok

2013. január 25., 02:00 , 628. szám

Egy megtörhetetlen forradalmár

1848. március 15-én, estefelé egy politikai fogoly cellájába lépett be a budai helyőrségi börtön parancsnoka, bejelentve a rabnak, hogy Pest-Budán kitört a forradalom, majd védelmet kért a fogolytól (!), mert – mint mondta – a tömeg már útban van a tömlöc felé, hogy kiszabadítsa a jobbágyfelszabadításért, a nemzeti függetlenségért és a polgári jogegyenlőségért síkraszállt forradalmárt.Tovább »
2013. január 4., 01:00 , 625. szám

„Észak Kőrösi Csomája”

A népek melyik kohójából származik a magyarság? Kik a rokonaink? Hol leljük fel őket? Ezek a kérdések nagy erővel törtek felszínre a XVIII. század utolsó harmadában, valamint a XIX. század folyamán.

Tovább »
2012. december 14., 00:50 , 622. szám

A győri hős

Mintegy száz évvel a török Magyarországról való kiszorítása előtt már történt egy komoly kísérlet a hódoltsági területek felszabadítására. Az utókor tizenöt éves háborúnak nevezte el a XVI–XVII. század fordulóján dúló katonai konfliktust, melynek során Nándorfehérvár 1521-es eleste óta először sikerült felszabadítani több, oszmán kézen lévő várat és területet.Tovább »
2012. december 6., 01:00 , 621. szám

A „száguldó őrnagy”

„Életét a labdarúgásnak szentelte, igazi barát és sportember volt a pályán és a pályán kívül. A pályán zseni, az életben ember tudott maradni. Beírta nevét abba az „Aranykönyvbe”, amely a magyarok nagy cselekedeteit és világörökségét rögzíti. Ez megőrzi nevét örökre a 21. század és a jövő évezredek magyarjai számára.”Tovább »
2012. november 16., 09:00 , 618. szám

A nyelvújítás vezéralakja

Író, költő, műfordító volt, a közigazgatás és a közoktatás terén is megállta a helyét, demokratikus meggyőződésétől hajtva pedig részt vett egy Habsburg- és feudalizmusellenes összeesküvésben, melynek lelepleződése után éveket töltött rácsok mögött a Habsburg Birodalom leghírhedtebb

Tovább »
2012. november 9., 09:00 , 617. szám

Vidékünk sokoldalú kutatója

Az Adriai-tenger melléke igen messzire esik szülőföldünktől, ám a történelmi Magyarország északkeleti részéből kihasított, jelenleg Kárpátaljának nevezett terület múltjának – ezen belül őstörténetének – a feltárásában minden korábbi és későbbi kutatónál nagyobb eredményeket ért el a

Tovább »
2012. november 2., 09:00 , 616. szám

Franciaország marsallja

A Rákóczi-szabadságharc bujdosói közül sokan még életük tavaszán jártak, amikor a bukás után – a császárnak való meghódolás helyett – a Nagyságos Fejedelmet követve, az önkéntes száműzetést választották.

Tovább »
2012. október 12., 10:00 , 613. szám

A kuruc hadak főgenerálisa

„Gyönge violának letörött a szára, / Az én bánatomnak nincs vigasztalása. / Süvít a szél Késmárk felett, / Édes hazám, Isten veled. / Nagy Bercsényi Miklós sírdogál magában, / Elfogyott szegénynek minden katonája.

Tovább »
2012. október 5., 10:00 , 612. szám

A szertárak és a katedra fáradhatatlan munkása

A XIX. század éveiben hatalmas előrelépések történtek az elektromosság kutatásában.

Tovább »
2012. szeptember 28., 10:00 , 611. szám

Amit egy újságíró tolla elérhet

Hatalmas erejük van a szavaknak. Egy elhivatott és bátor szónokban könnyű meglátni a vezért, aki kiáll, s népe érdekeiért emel szót. Ilyen ember volt Falk Miksa is.

Tovább »

Oldalak