Képviselői látogatás beregszászi járási polgármestereknél

2016. május 11., 12:11 , 800. szám

Május ötödikén a Beregszászi járás községi tanácsaiba látogatott el Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, valamint Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének és a Beregszászi Járási Tanácsnak az elnöke azzal a céllal, hogy a helyi polgármesterekkel közösen felmérjék a települések legégetőbb problémáit.

Elsőként Gátra érkeztek, ahol egy rövid beszélgetés keretében a Gáti Kovács Vilmos Középiskola igazgatónőjétől, Román Erikától érdeklődtek az iskola állapota felől. Az iskolai látogatást követően a gáti polgármesterrel, Lokita Istvánnal beszélgetett Gulácsy Géza és Sin József. A település vezetője bemutatta a közeljövőben megépülő gáti ravatalozó terveit. Szóba került, hogy bár faluhelyen még mindig hagyomány az otthonról temetés, ennek ellenére a község lakóinak jelentős százaléka támogatja a ravatalozó megépítését. A ravatalozó felhúzása azonban a bürokrácia akadályaiba ütközött, ugyanis a megépítéséhez szükséges engedély kiadása még mindig nem történt meg. A gáti polgármester másik fontos problémaként a kultúrház és községháza tetőszerkezetének rossz állapotát jelölte meg. A tető annyira elavult, hogy télen egy nagyobb hómennyiség súlya alatt akár össze is omolhat. A javíttatása azonban rendkívül nagy befektetést igényelne a település tanácsának részéről, amit képtelenek kifizetni. Az egyeztetésen szóba került a község egyik utcája is, amelynek a felújítására az anyagi keret egy részét a járási tanácstól szeretné igényelni Lokita István. Sin József ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy igyekszik segíteni abban, hogy az útszakasz felújítására a szükséges anyagi források a községi tanács rendelkezésére álljanak.

A képviselők következő megállója Nagybégány volt, ahol Hanka Dezső tanácselnökkel beszélgettek a települést érintő kérdésekről. A beszélgetés során itt is szóba került a gyermekétkeztetés problémája, amellyel kapcsolatosan a település szerencsésebb helyzetben van, mint más községek, ugyanis itt a befizetendő összeg egyik felét a tanács, másik felét pedig a település vállalkozói állják. Ugyancsak szóba került a megyei pályázatokon keresztül megvalósítható műfüves sportpályák létrehozása. Nagybégányban jelenleg két ilyen pálya épülne, ám mind a kettőről hiányzik még a műfű. Gulácsy Géza hangsúlyozta, hogy rendkívül sok település pályázott az ezzel kapcsolatos forrásokra, így valószínűleg csak egy pályát tud majd finanszírozni a megyei tanács. Akárcsak Gáton, a kultúrház tetőszerkezete Nagybégányban is rendkívül rossz állapotban van. Egy-egy beázás esetén az egész épület tönkremehet, ami annak a lebontását vonná maga után. Ennek az épületnek az állapota azért is különösen fontos, mivel abban található a település orvosi rendelője is.

Zápszonyban Bacskay László tanácselnöknél érdeklődött a helyi problémákról Gulácsy Géza és Sin József. A legnagyobb probléma a polgármester szerint a zápszonyi református templom előtt álló régi iskolaépületnek a tetőszerkezetével van, amely egy helyen már beszakadt. A felújítása körülbelül 500 ezer hrivnyába kerülne, de a padló és a nyílászárók cseréjével összesen 700 ezer hriványba. Amennyiben sikerülne megfelelő anyagi fedezethez hozzájutni, a tetőcsere után az épület egy torna- és játszóteremnek, egy étkezőnek, valamint konyhának adna helyet. Tetőproblémával küszködik a település orvosi rendelője is. Az ambulancia tetőcseréjének elkezdéséhez tervdokumentáció szükséges. Vélhetőlen nem kerülne annyiba, mint a már említett régi iskola épületének felújítása, de a községnek nincs annyi pénze, hogy mind a két projektbe belekezdjen. Bacskay László a beszélgetés folyamán elmondta, hogy a tanács bevétele elegendő pénzt biztosít Zápszony klubjának részleges felújítására, ami hamarosan elkezdődhet, már csak az engedélyek hiányoznak.

Csonkapapiban Kiss Pál polgármesterrel találkozott Gulácsy Géza és Sin József. A tanácselnök elmondta, hogy sikerült a járási, illetve a megyei tanácstól annyi pénzt kapni, hogy a környező három község két óvodájának tetőszerkezetét némiképpen renoválják, valamint a nyílászárókat kicseréljék. Az említett településekhez hasonlóan Csonkapapi egyik legnagyobb problémája az utakkal van. Különösen rossz minőségű a Kaszony felé vezető 4 kilométeres útszakasz, amelynek a felújítása körülbelül 300 ezer hrivnyába kerülne, valamint a Hetyen felé vezető, ugyanolyan hosszú szakasz. A rengeteg kátyú miatt buszjáratok szűntek meg a településen. Amint azt a képviselők elmondták, lehet rá esély, hogy az egyik, a települések számára fontosabb útszakaszt – miután felmérték az állapotát, illetve kiszámolták a javításhoz szükséges pénzösszeget – még ebben az évben sikerül felújítani.

rsz